Krajina břidlice, kde bije srdce z břidlice. Tak zní charakteristické motto národního geoparku nacházejícím se na území Nízkého Jeseníku. Motto není nijak nadnesené, ale jasně vyznačuje historický kontext. Pro několik generací našich předků znamenala břidlice obživu, a to se vším všudy. Pozůstatky jsou zde dodnes patrné a vy máte možnost je poznat všemi vašimi smysly. Krajinu břidlice by bylo škoda při toulkách omezit jen na jeden den, takže si raději naplánujte delší pobyt nebo se sem zase vraťte. Je co poznávat.

Krajina břidlice se nachází rovněž v okolí obce Kružberk, kde je i známá Kružberská přehrada.
Krajina břidlice se nachází rovněž v okolí obce Kružberk, kde je i známá Kružberská přehrada.

Součástí nádherné přírody

Tahle Krajina břidlice se nachází v Moravskoslezském kraji, a to zhruba na pomezí jihu Opavska a severu Oderska. Celá oblast je tvořená nádhernou přírodou s lesy, údolími a řekami Moravice a Odra. Obecně vzato je to region turistických oblastí Opavské Slezsko a Poodří. Zajímavá místa jsou různě rozeseta, takže se vskutku nedají navštívit během jediného dne. Je to na vícedenní pobyt nebo, jak už jsme psali výše, na opakované návštěvy. Ať už si zvolíte jakoukoliv variantu, nebudete litovat času ani námahy.

Břidlice je ve zdejší přírodě ještě dost.
Břidlice je ve zdejší přírodě ještě dost.

Muzeum břidlice, základ všeho

Patrně nejlepší a nejucelenější přehled o Krajině břidlice vám poskytne Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou. Muzeum se nachází v historické barokní budově někdejšího mlýna a má statut památky. Tady se seznámíte s historií dolování břidlice, jejím zpracování, využití. Uvidíte různé hornické artefakty jako např. důlní vozíky, hornické a pokrývačské nářadí, výrobky z břidlice nebo i dokumenty a fotografie. Kdo bude mít zájem, může si sám vyzkoušet štípání břidlice.

Bývalé břidlicové štoly, vzácní živočichové, prostě pestrá krajina.
Bývalé břidlicové štoly, vzácní živočichové, prostě pestrá krajina.

Raabova štola a Flascharův důl

Muzejní expozice jsou zajímavé, nicméně zažít něco v reálu je přeci jen něco jiného. Tuto možnost máte. Stačí navštívit Raabovu štolu v obci Zálužné nebo Flascharův důl nedaleko města Odry. Podíváte se v obou případech do štol, kde se skutečně břidlice těžila. Průvodce vám podá zasvěcený výklad a vy si uděláte komplexní představu o tom, jak se zde žilo a pracovalo. Předem se do těchto dolů objednejte, na jejich webových stránkách najdete konkrétní instrukce. V obci Mokřinky (hned vedle Zálužné) lze využít k návštěvě Imaginárium břidlice. Miniexpozice se nachází v areálu Bílá Holubice a ukáže vám svět břidlice prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a zvuků.

Najdete zde také cvičné skály pro horolezce. Jsou u obce Kružberk.
Najdete zde také cvičné skály pro horolezce. Jsou u obce Kružberk.

Jsou zde i naučné stezky

Kdo se rád toulá volnou přírodou, může využít naučných stezek. Ty celkově zabírají okolo 100 km. Výborný obrázek o břidlici v přírodě vám poskytne Břidlicová stezka, Čermákova stezka či stezka Dědictví břidlice. Dodnes je v místních lesích hodně břidlicových kopců a údolí, takže si můžete i nějaký ten malý hezký kousek odnést domů. Krajina břidlice je obecně lokalita vhodná pro výlety s dětmi a klidně mějte sebou i psího člena rodiny. Tady se vám bude líbit všem.

Řeka Moravice je nádherná na každém svém úseku.
Řeka Moravice je nádherná na každém svém úseku.

Podobné články