Víte, komu se přezdívá Učitel národů? Bezpochyby určitě ano. Vždyť se o tom učí už děti od 1. třídy základní školy. Samozřejmě, že to je Jan Amos Komenský, který působil nejen v českých zemích, ale i v dalších státech Evropy. Ze školy máme o něm často jisté zkreslené představy, ale není nic snazšího, než se o něm dovědět víc a poznat ho i z té „obyčejnější“ stránky. K tomu nejlépe poslouží navštívit expozici Svět Komenského. Děti berte taky, užijí si to báječně.

Právě zde se podrobněji seznámíte s životem J. A. Komenského.
Právě zde se podrobněji seznámíte s životem J. A. Komenského.

Cílem cesty je Fulnek

Svět Komenského najdete ve Fulneku, okres Nový Jičín, v Moravskoslezském kraji. Právě ve Fulneku Učitel národů dlouho působil a zdejší lidé na něj nikdy nezapomněli. Jedná se o zařízení Muzea Novojičínska a Památníku Jana Amose Komenského. Zdejší stálá výstava nese název Na prahu vichřice. První expozice o Komenském byla ve Fulneku otevřena již v roce 1954. Úplně nové pojetí dostala expozice roku 2021.

Socha Komenského ve Fulneku.
Socha Komenského ve Fulneku.

Jednotlivé etapy života

Záměrem Světa Komenského je seznámit návštěvníky s jednotlivými etapami života Jana Amose Komenského a ukázat ho jako mladého správce bratrského sboru, rektora školy a kněze. Komenský při svém pobytu ve Fulneku (v letech 1618 – 1621) byl posledním správcem sboru Jednoty bratrské. Současná expozice se snaží přiblížit tohoto biskupa tak, jak jej mohli případně poznat jeho současníci. Vraťte se v mysli a prostřednictvím výstavy do 17. století. Nepochybně to bude zajímavá výprava.

Centrum Fulneku je krásné.
Centrum Fulneku je krásné.

Expozice zábavnou formou

Svět Komenského je umístěn v areálu bývalého bratrského sboru s modlitebnou, školou a zahradou z 15. století. Samotná expozice je koncipována do zábavné formy, aby si všichni návštěvníci prohlídku náležitě užili. Nechybí ani intermediální prvky jako videomapping, projekce nebo dobová hudba. Část výstavy pak ukazuje rovněž liturgii a kancionální zpěv církve Jednoty bratrské.

Pěkný a tichý kout města.
Pěkný a tichý kout města.

Projděte si samotný Fulnek

Po prohlídce Světa Komenského nikam nespěchejte a udělejte si aspoň krátkou procházku Fulnekem. Město se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, zhruba 30 km na jih od Opavy. V okolí se nachází Fulnecká kotlina a Vítkovská vrchovina. Za pozornost stojí zámek, augustiniánský klášter či farní kostel Nejsvětější trojice. Jak dlouho se ve Fulneku zdržíte je pouze na vás. Důležité je, že si odvezete mnoho zajímavých prožitků.


Podobné články