Doupovské hory, zní vám to nějak povědomě? Mnohým z vás jistě a ti, co ještě zažili povinnou základní vojenskou službu, mají nepochybně osobní vzpomínky (samozřejmě nejen oni). Léta letoucí tvořily Doupovské hory takovou zakázanou oblast, protože zrovna tohle území bylo vojenským výcvikovým prostorem. Dnes jsou zde vojáci sice pořád, ale už ne úplně všude. Něco málo můžete poznat i vy, tak neváhejte. Nádherná příroda čeká a je na každém, zda ji bude chtít vidět.

V blízkosti známých měst

Karlovarský kraj vás vítá. Bodejť taky ne, vždyť Doupovské hory se rozkládají mezi městy Karlovy Vary a Kadaň. Jedná se o Podkrušnohorskou oblast a své jméno získaly hory podle zaniklého města Doupova. Můžete sem vzít celou rodinu, partu kamarádu, svého pejska nebo vyrazit na cestu prostě sami. To už je plně na vás. Čekejte zachovalou přírodu, divoké lesy a vlastně i jistou dávku romantiky. Stále však mějte na paměti, že větší část je díky vojenskému újezdu nepřístupná, tak se držte jen tam, kde je veřejnosti dovoleno se pohybovat.

Přírodní památka i chránění ptáci

Doupovské hory se mohou pochlubit výskytem zvlášť chráněných ohrožených druhů ptáků. Ekologicky jde o jedno z nejcennějších území střední Evropy. Pramení zde minerální vody a zároveň jsou Doupovské hory významným nalezištěm hyalitu, tedy skelného opálu. Velmi známá je Národní přírodní památka Skalky skřítků. Leží na západním okraji hor. Skalky skřítků tvoří seskupení desítek pseudokrasových dutin, velké od několika centimetrů až po pět metrů. Turistické stezky vedou právě po okrajových částech Doupovských hor. Můžete si udělat okružní výlet na rozhlednu Bučina (582 m n. m.), na hrad Egerberk či na horu Úhošť (593 m n. m.).

Převážně na pravém břehu Olše

Celé území zaujímá rozlohu čítající 607 kilometrů čtverečních. Leží převážně na pravém břehu řeky Olše. Pohoří má podobu ploché hornatiny kruhovitého půdorysu. Nejvyšším vrcholem je Hradiště (934 m n. m.), následují Pustý Zámek (933 m n. m.) a Těš (928 m n. m.). V blízkém sousedství můžete navštívit vodní nádrž Kadaň a asi padesátku rybníků, z nichž je největší Velký Rohozec. Doupovské hory vlastně za svůj celkový stav vděčí tomu, že dlouhá léta nebyly vůbec přístupné. Je teď na každém návštěvníkovi, aby i ta veřejně přístupná část zůstala v tom nejlepším. Ať se vám zde líbí.


Podobné články