Krušné hory jsou samy o sobě krásné. Ne nadarmo lákají cestovatele jak v létě, tak v zimě. Opravdu, je zde co poznávat. Ne vždy se musí nutně jednat o horskou přírodu a zdejší stezky. Zajímavosti se skrývají i jinde. Příkladem je Podkrušnohorské technické muzeum, které vás přenese do světa hlubinného dolu a seznámí vás s historií neodmyslitelně spjatou se zdejším krajem. Navštivte neobyčejný muzejní areál a uvidíte Krušnohorsko z úplně jiné perspektivy.

Uvidíte zachovalý hlubinný důl.
Uvidíte zachovalý hlubinný důl.

Areál bývalého hlubinného dolu

Podkrušnohorské technické muzeum se nachází v areálu bývalého hlubinného Dolu Julius III v Kopistech u Mostu v Ústeckém kraji. Tohle muzeum vás seznámí s historií dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Doslova uvidíte vše v reálných kulisách a zjistíte jak zde žili a pracovali horníci. A nejen oni, protože každý důl se neobejde bez mnoha dalších profesí.

Zdejší expozice pamatují na všechno

Celé Podkrušnohorské technické muzeum je rozděleno do několika tématických expozic. Pamatováno je vlastně na všechno. Vnitřní část muzea vám tak ukáže zvyky, obyčeje a tradice hornického života, obnovu krajiny narušené důlní činností, přiblíží vám rudné dobývání v Krušných horách. Součástí prohlídky je rovněž fárání do uměle vytvořené štoly (ukázková uhelná štola). Děti si mohou vyzkoušet práci dávných horníků.

Pokocháte se technickým vybavením.
Pokocháte se technickým vybavením.

Důlní technika i okružní jízda

Hornictví se postupem svého vývoje stále více neobešlo bez náležitého technického zabezpečení. Přece jen, práce v dole je extrémně namáhavá. Seznámíte se proto těžkou důlní technikou – lokomotivy, vozíky, rypadla apod. Uvidíte expozici o práci báňských záchranářů, projdete se klasickou hornickou šatnou a koupelnou. Nenechte si ujít jízdu po okružní železnici muzejního hornického areálu. Podkrušnohorské technické muzeum dokonce připravilo model šachty a dělnické kolonie z roku 1932 (v poměru 1 : 50) a model pece na zpracování vápence.

Kopisty jsou již zaniklá obec

Na počátku jsme se zmínili, že jádro Podkrušnohorského technického muzea tvoří areál hlubinného Dolu Julius III. Těžba a dobývání zde probíhaly poměrně dlouho. Důl Julius III byl otevřen na počátku osmdesátých let 19. století a provozován byl aktivně 120 let. Hornická obec Kopisty je dnes již zaniklou vesnicí. Leží zhruba tři kilometry od Mostu podél Bílého potoka. Nejvyšší bod je v nadmořské výšce 239 metrů.

Nechybí ani venkovní expozice.
Nechybí ani venkovní expozice.

Podobné články