Terezín, říká vám to něco? Bezpochyby určitě ano, zvláště s přihlédnutím na hodiny dějepisu ve škole. Tohle místo se nesmazatelně vepsalo do české historie, a to jak v tom dobrém smyslu, tak i v tom špatném. Zkrátka a dobře, prohnaly se tady různé události a na žádné z nich bychom neměli zapomínat. Pevnost Terezín je nicméně velmi dobrým cílem výpravy za poznáním, takže neváhejte si sem naplánovat svou příští cestu. Můžete si být jisti, že nebudete litovat času ani úsilí. Zatím si o Terezínu něco přečtěte.

Letecký pohled na pevnost.
Letecký pohled na pevnost.

V téměř neporušeném stavu

Terezín najdete v Ústeckém kraji, a to v okrese Litoměřice. Místo leží při řece Ohři a nedaleko soutoku z řekou Labe. Jedná se doslova o pevnostní město, od čehož se vždy odvíjely zdejší události. Pevnost Terezín se dochovala v téměř neporušeném stavu, a to včetně sítě podzemních chodeb, jejichž celkové délka je 30 kilometrů. Neváhejte se sem vypravit i s celou rodinou či partou kamarádů, každý si přijde na své.

Brána do Malé pevnosti.
Brána do Malé pevnosti.

Jedinečný způsob obrany

Naši předci byli opravdu mistry svého řemesla, což se projevilo i při budování pevnostního města Terezín. Podařilo se zde vytvořit jedinečný způsob obrany založený na promyšlené kombinaci valů, podzemních chodeb a hradebního opevnění. Svou roli sehrála také voda. Teče zde řeka Ohře, v blízkosti močály a mokřady, takže případné zaplavení příkopů obklopujících město nebyl žádný problém. Paradoxní je, že Terezín nikdy přímo napaden nebyl. Možná si to nepřátelé rozmysleli, možná takový krok neměl z vojenského hlediska žádné opodstatnění.

Význam však Terezín měl

Nezastupitelný strategický význam však Terezín měl. Terezinská posádka zabezpečit a kontrolovat přístupové cesty ze Saska do Prahy. Z pevnosti bylo možno ostřelovat řeku Labe i přilehlou silnici a později rovněž železnici. Zároveň tvořil Terezín záložní logistickou základnu pro celou rakouskou armádu. Místní posádka byla dost silná a také se zde soustřeďovali ranění vojáci a posádková pekárna zásobovala vnější bojující jednotky. Pekárna prý mohla dělat až 60 tun chleba denně.

Památník na židovském hřbitově.
Památník na židovském hřbitově.

Nacisté Terezín zneužili

Bohužel, historie se neptá ať se děje co se děje. Temnou kapitolou Terezína je období nacistické okupace. Nacisté tohle pevnostní město zneužili šíleným způsobem. Svou věznici tady mělo gestapo a zároveň zde byl koncentrační tábor. Mnozí vězni pak byli z Terezína dále deportováni do Osvětimi, kde jejich životy rychle končily. O této historické době Terezína pojednává Památník Terezín. Pobyt zde vás jistojistě nenechá úplně chladnými, zvláště, když si představíte, co vše zažívali věznění lidé.

Náměstí v Terezíně.
Náměstí v Terezíně.

Jak se zde žilo vojákům

Vraťme se však k těm příjemnějším věcem. Expozice vás seznámí s tím, jak se zde žilo vojákům za doby Marie Terezie a Josefa II. Nechybí expozice dějin pevnosti od jejího vzniku až k první republice. Navštívit můžete podzemní prostory. Dokonce je zde česká námořní plachetnice La Grace do které je možno vstoupit a v jízdárně lze zažít přehlídky plemenných koní. Terezín nabízí rovněž čas od času různé slavnosti. Jde například o pověstné Josefínské slavnosti či akci s názvem Poslední pirátské války. Tak si vše řádně užijte.


Podobné články