Lákají vás jakékoliv podzemní prostory? Jste ochotni sestoupit hezky dolů a poznávat tak trochu jiný svět, než je ten nad povrchem země? Možností je celá řada a někdy jde o opravdu unikátní místa, která za návštěvu rozhodně stojí. A nemusí jít přitom o jeskyně či bývalé důlní prostory. Jedním takovým krásným příkladem jsou zcela bezpochyby Klatovské katakomby. Slyšeli jste o nich vůbec nebo už jste měli možnost je navštívit? Ať už tak či tak, společně se na ně podíváme.

Takový pohled se vám naskytne v katakombách.
Takový pohled se vám naskytne v katakombách.

Hurá k šumavskému podhůří

Jak už sám název napovídá, Klatovské katakomby najdete ve městě Klatovy v Plzeňském kraji. Prakticky si zajedete do šumavského podhůří a můžete tak třeba později své cestování vylepšit i pobytem v těchto horách. O Klatovské katakomby se dnes stará stejnojmenné občanské sdružení a možná i díky těmto lidem jsou podzemní prostory veřejnosti přístupné. Aspoň tedy z určité části. Máte možnost poznat kousek zdejší historie a věru nebudete litovat svého času. Tak hurá na to.

Krypta pod jezuitským kostelem

Klatovské katakomby jsou vlastně původně kryptou nacházející se pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Krypty byly budovány v letech 1656 až 1676 a sloužily jako pohřebiště nejen členů Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuitského řádu, ale i místní šlechty, měšťanů a vojáků. Postupně zde mezi lety 1676 až 1783 bylo pochováno okolo 200 zesnulých. Vše skončilo definitivně roku 1784, kdy císař Josef II. zakázal pohřbívání v kryptách.

Katakomby jsou pod kostelem.
Katakomby jsou pod kostelem.

Spatříte mumifikovaná těla

Dnešní návštěvníci spatří v Klatovských katakombách třicet mumifikovaných těl (dalších sedm je pak umístěno v nepřístupné části krypty). Funguje zde důmyslný ventilační systém a na několika místech lze vidět zakončení otvorů původního barokního ventilačního systému. Bohužel, na počátku 20. století byl systém poškozen a rozpadlo se tak okolo 140 těl. Tato těla byla pak v roce 1937 pohřbena na hřbitově svatého Jakuba v Klatovech.

Expozice v původních prostorách krypty

Současná expozice je instalována v původních prostorách krypty, tedy katakomb. Návštěvníci se seznámí s příběhy barokních jezuitských Klatov, a to díky dobovým listinám, historickým předmětům, modelům staveb nebo dokumentárnímu filmu. Jsou zde využívány multimediální prvky. Nově uvidíte rovněž hrobku rodu Koců z Dobrše, cisternu na vodu i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt. U mumifikovaných těl je instalován seznam pochovaných.

Celkový pohled na Klatovy.
Celkový pohled na Klatovy.

Podobné články