Naleziště zlata jsou i na území České republiky. Moc dobře to věděli už před staletími naši předkové a neváhali ve své době tenhle žlutý kov těžit jak jen se dalo. Historii s tím spojenou můžeme poznávat i dnes. Jedním z příkladů je Regionální muzeum Jílové u Prahy. A co víc, tady se seznámíte nejen s českým zlatem, ale i trampingem, který je s místním krajem úzce spjat. Tak neváhejte a při první vhodné příležitosti vyrazte kousek za Prahu ať máte nové zážitky, na které budete rádi vzpomínat.

Muzeum Jílové u Prahy.
Muzeum Jílové u Prahy.

Posázaví vás vítá

Jílové u Prahy leží ve Středočeském kraji, a to zhruba 20 km od hlavního města. Jedná se již o oblast Posázaví. Regionální muzeum pak najdete v budově zvané Mince, kde do roku 1420 sídlil horní úřad. Právě zde královský hofmistr vykupoval zlato a vybíral daně. Zmíněné muzeum bylo založeno roku 1891, a to díky místnímu občanovi Leopoldu Čihákovi, který novému muzeu věnoval svou osobní sbírku nejrůznějších artefaktů. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy tak navazuje na tyto své někdejší počátky.

Pohled na část expozice.
Pohled na část expozice.

Kdysi se zde těžilo zlato

Jílové u Prahy má pozoruhodnou historii. Kdysi se v okolí těžilo zlato, jak už vyplývá i z výše uvedeného textu. Zkrátka tady měli zlatonosný revír, který patřil k nejdůležitějším českého království. V současnosti si, kromě muzea jako takového, můžete prohlédnout i veřejnosti přístupné štoly svatého Josefa a svatého Antonína Paduánského v Dolním Studeném a taky štolu Halíře v Borku. Právě k této posledně jmenované štole vede od muzejní budovy tříkilometrová naučná stezka.

Expozice historie těžby

Expozice historie těžby a zpracování zlata vás seznámí s výskytem zlata v přírodě a jeho využitím pro potřeby člověka. Dozvíte se o oblastech těžby zlata, uvidíte středověké hornické pomůcky, dobové důlní mapy, pracovní nástroje, výstavu hornin a minerálů či dřevěné modely strojů. Prostě tady jsou vám k dispozici úplně základní informace o žlutém kovu, který představuje jak bohatství, tak i neštěstí. To už si však musíte zvážit sami.

Muzeum se věnuje i trampingu.
Muzeum se věnuje i trampingu.

Archeologická expozice

Regionální muzeum Jílové u Prahy pokračuje archeologickou expozicí zvanou Ora et labora, tedy v překladu Modli se a pracuj. Je umístěna do sklepních prostor budovy. Věnována je benediktinskému klášteru Stětí sv. Jana Křtitele na ostrově Sv. Kyliána u Davle (založen byl roku 999). Dále se jedná o nejstarší historii Jílovska, zaniklé osídlení na Hradišťku u Davle či rekonstrukci klášterního skriptoria. Prohlédnete si interiér středověkého venkovského domu a po naučné stezce se lze vypravit ze Sekanky na ostrov ke kostelu sv. Kyliána v Davli.

Na nádvoří muzea.
Na nádvoří muzea.

Tramping a příroda

O trampech již byla trochu řeč. Tramping stále žije je nově aktualizována expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Pojednává o životě prvních trampů a táborníků v tomto kraji, o trampských osadách, skautech či významných osobnostech trampského hnutí. Každý, kdo se rád toulá s batohem na zádech si zde určitě přijde na své. Vše si dobře prohlédněte a klidně do muzea vezměte celou rodinu.


Podobné články