Pokud chcete prožít vskutku zajímavý den a nikam nespěcháte, vydejte se do Středočeského kraje, a to konkrétně do Příbrami. Město pod Brdy je hezké samo o sobě, ovšem vaše kroky by měly směřovat tentokrát do areálu Hornického muzea Příbram. Toto muzeum je řazeno mezi pět největších v České republice a patří rovněž k největším hornickým muzeím v Evropě. Výhodou je, že děti se tady rozhodně nudit nebudou.

Hornické muzeum v Příbrami.
Hornické muzeum v Příbrami.

Dlouhá tradice

Možná vás překvapí, že Hornické muzeum Příbram má dlouholetou tradici. Založeno bylo již roku 1886 a od svého vzniku shromažďuje vše ohledně hornictví a hutnictví na Příbramsku. Expozice jsou umístěny v originálních báňských provozních a správních budovách a prohlédnout si můžete i podzemí zdejších dolů. Hornické muzeum Příbram zahrnuje několik návštěvnických objektů.

Hornický skanzen je zde jasnou jedničkou

Hornický skanzen najdete v lokalitě Příbram – Březové hory. Vidět lze zdejší Ševčinskou šachtu z roku 1813 s těžní věží a rozhlednou (27 m), seznámíte se s dějinami hornictví související s těžbou stříbra a uranu, tradičními řemesly, důlní technikou. Děti jistě ocení jízdu hornickým vláčkem. Stejně zajímavý je i důl August z roku 1836 či vodní kolo z konce 19. století o průměru 12,4 m a umístěné v podzemí. O životě hornické rodiny 19. a 20. století dobře vypovídá chalupa ze 17. století. Celkem si můžete vybrat ze čtyř prohlídkových okruhů a nikdy nebudete litovat.

Bývalý příbramský důl.
Bývalý příbramský důl.

Památník Vojna Lešetice ukáže život vězňů komunistického režimu

Když už budete v Příbrami, rozhodně se podívejte do Památníku Vojna v Lešeticích. Jde o muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví. Projdete si autenticky dochovaný vězeňský areál z roku 1948 nacházejícím se mezi nejstaršími uranovými šachtami na Příbramsku. Původně zajatecký tábor sloužil v letech 1949 až 1961 k internaci politických vězňů komunistického režimu. Expozice pojednává jak o životě zdejších vězňů, tak i o jejich práci v uranových dolech. I zde spatříte důlní techniku a funkční hornický vláček.

Skanzen Vysoký Chlumec seznámí s vesnickým životem

Prohlídkovým cestičkám ještě zdaleka není konec. Pod správu Hornického muzea Příbram spadá také Skanzen Vysoký Chlumec, nebo-li muzeum vesnických staveb středního Povltaví. Tady se vám nabídnou památky venkovské architektury ze 17. až 20. století, které sem byly přemístěny z oblastí dotčené těžbou. Vidět lze například vodní mlýn, vodní pilu, funkční kovárnu z 19. století, selská stavení, hospodářské objekty. Nezapomíná se ani na zemědělské a řemeslnické stroje a nářadí.

Pozůstatky důlní činnosti jsou patrné dodnes.
Pozůstatky důlní činnosti jsou patrné dodnes.

Muzeum zlata Nový Knín, je trochu jiná káva než uran

Těžba zlata je obecně stále lákavé téma. Muzeum zlata v Novém Kníně pojednává právě o dolování a zpracování tohoto žlutého kovu. Expozici najdete v historické budově mincovny z 15. století. Sídlil zde kdysi rovněž perkmistrovský úřad a báňská správa. Zlato se těžilo na říčce Kocábě, a to až do začátku 20. století. Muzeum obsahuje i ukázku místních řemesel a průmyslu.

Muzeum života venkovského obyvatelstva na závěr

Hornické muzeum ještě s nabídkou nekončí. Jako třešnička na dortu je zde Muzeum špýchar Prostřední Lhota, které vás dostane do světa života na vesnici. Uvidíte vše, co venkovští lidé potřebovali ke každodenní činnosti či práci. Zároveň je seznámíte s nejstaršími dějinami regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata. Špýchar vám dá nahlédnout do výsledků archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany a také do působení Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.


Podobné články