Jsou místa, kam se dostanete pěšky, na kole nebo lodí. Většinou jste limitováni možnostmi dané oblasti. Všechny tři varianty však lze aplikovat v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Je tady řada naučných stezek, krajinou vede několik cyklistických tras a protéká zde řeka Morava, a to vše na relativně malém území. Patrně nejvhodnější bude se sem několikrát vrátit, postupně využít místní možnosti a lépe tak poznat nádhernou přírodu.

V Litovli můžete vidět pozůstatky městského opevnění.
V Litovli můžete vidět pozůstatky městského opevnění.

Malebná střední Morava

Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy mezi Olomoucí, Litovlí a Mohelnicí. Statut chráněné krajinné oblasti má od roku 1990 a rozkládá se na ploše 96 km čtverečních v pruhu širokém 3 až 8 km. Patří tak k nejmenším CHKO v České republice. Zároveň jde o nejcennější oblast svého druhu ve středoevropském měřítku. A není divu. Bohatá fauna a flóra, ucelený komplex lužních lesů, mokřadních luk s tůněmi podél horního toku řeky Moravy, to vše dává místu jedinečnost netknuté volné přírody.

Světově uznávaný seznam

Mokřadní část chráněné krajinné oblasti je od roku 1993 zařazena do světově uznávaného Ramsarského seznamu významných mokřadů. Ochrana přírodního skvostu jde dokonce tak daleko, že na tomto malém území jsou dvě národní přírodní rezervace, a to NPR Ramena řeky Moravy a NPR Vrapaš a tři přírodní rezervace – PR Litovelské luhy, PR Plané loučky a PR Chomoutovské jezero. Padesát šest procent Litovelského Pomoraví tvoří lesy v průměrné nadmořské výšce 345 metrů. Už víte, proč celá oblast stojí za návštěvu?

Oblast je bohatá i na mokřady.
Oblast je bohatá i na mokřady.

Turisté, cyklisté i vodáci

Pro pěší turisty tady jsou k dispozici naučné stezky, ze kterých si každý může vybrat podle svého zájmu či fyzické zdatnosti. Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví má 16 km, Naučná stezka Románský areál Nové Zámky u Litovle má rovněž 16 km a Naučná stezka Třesín vede jen 8 km. Jak je vidět, tady se můžeme vypravit i s dětmi. Cyklisté mohou využít cyklistické stezky, která vede přímo podél řeky Moravy. Patrně nejvýznamnější a nejoblíbenější cyklistická trasa je Moravská cyklostezka, v úseku Horká nad Moravou a Litovel je umístěno mnoho informačních panelů o CHKO. Vodáci tady mají řeku Moravu a mohou se plavit jak na kajacích a kanoích, tak na raftech.

Historie, jeskyně a památky

Přímo uprostřed Litovelského Pomoraví leží starobylé královské město Litovel, kterému se také říká Hanácké Benátky. Město se může pochlubit zachovalou částí středověkého opevnění, kamenným mostem svatého Jana z přelomu 15. a 16. století, jenž se klene nad řekou Moravou a historickými domy v centru. O věhlas Litovle se však nejvíce postaral místní pivovar. V těsném sousedství Litovelského Pomoraví pak jako cestovatelé naleznete například krápníkové jeskyně Mladečské jeskyně, kde v roce 1826 byly nalezeny pozůstatky lidí starší doby kamenné. V Nových Zámcích se pak nalézá barokní zámek šlechtického rodu Lichtenštejnů, kde je v současné době dětský ústav. Chrám přátelství Templ se tyčí na skále nad řekou Moravou a jde o kruhový letohrádek. Vodní mlýn ze 16. století, který byl v roce 1923 přestavěn na vodní elektrárnu, je pak v Nových Mlýnech. Za zmínku rozhodně ještě stojí zámek Úsov, pohádkový hrad Bouzov a Hanácký skanzen.

Řeka Morava.
Řeka Morava.

Dostupné prakticky odkudkoliv

Přijedete sem od Olomouce, Mohelnice či Šternberku (vždy zhruba do 30 km). V samotné Litovli jste již prakticky v centru Litovelského Pomoraví. Krajinou Litovelského Pomoraví se mohou procházet, projíždět či proplouvat jak sváteční výletníci, tak zkušení turisté, cyklisté a vodáci. A klidně se toulajte i se svým psem. Rádi sem zavítají profesionálové z řad přírodovědných odborníků, fotografů a malířů. Bohatý a stále trochu tajemný fond zdejší fauny a flóry má stále co nabídnout a pořád a pořád dokáže překvapit.


Podobné články