Kostelů svatého Bartoloměje máme v České republice jako máku. Jeden z nich je ale unikátní a skutečnou raritou Chrudimska. Tato historická kulturní památka v sobě propojuje svatitelské mistrovství královské lucemburské stavební huti a lidové umění a zručnost místních tesařů. Dřevěný kostel sv. Bartoloměje je skutečným pokladem vesnice Kočí, asi dva kilometry východně od Chrudimi v Čechách. Tato sakrální stavba nadchne zvláštním tvarem i dřevěným krytým mostem. S krásným okolím a nepopsatelnou atmosférou kostel přitahuje nejen věřící, ale všechny milovníky historie a architektury. Udělejte si s námi všední výlet do Pardubického kraje za nevšedním turistickým cílem.

Kostel sv. Bartoloměje je raritou.
Kostel sv. Bartoloměje je raritou.

Mnohokrát poškozen, vždy opraven

Dřevěný jednolodní kostel vybudovali na náklady královny Žofie Bavorské (druhá manželka Václava IV.) v roce 1397. Sakrální stavba dostala vrcholně gotický styl. Kostel následně sloužil nejen jako modlitebna, ale také jako místo pro společenské a kulturní akce pro obyvatele obce. Jak už to u památek bývá, v průběhu staletí prošel kostel několika opravami a renovacemi. I přes všechny změny, ale kostel nezměnil výrazně svůj původní charakter a jedinečnou duchovní atmosféru. V 17. století byl kostel svatého Bartoloměje rozšířen o vysokou dřevěnou zvonici. Další barokní úpravy vyzdobily hlavně interiér. Během nadcházejících válek kostel mnohokrát poničili. Vždy se jej ale podařilo opravit.

Kostel sv. Bartoloměje byl mnohokrát poničen, a vždy opraven.
Kostel sv. Bartoloměje mnohokrát poničili, a vždy se jej podařilo opravit.

Jeden z nejstarších dřevěných krytých mostů

Uvnitř kostela najdeme dvě kruchty ze 17. století. Při pohledu vzhůru vás uhrane nádherný kazetový strop zdobený renesanční ornamentikou a květinovým dekorem. Stěny kostela ukrývaly také starou malbu. Třináct portrétů starozákonních proroků a renesanční fresky. Donedávna byly ještě ukryty za novější malbou. Hlavní oltář je novogotický z roku 1882. Nahradil tak původní barokní, jehož části jsou uloženy v Chrudimském muzeu spolu se dřevěnou soškou neznámého světce z 15. století. Po zvonici ze ke kostelu přistavěl v 18. století i dřevěný krytý 18 metrů dlouhý most vedoucí přes příkop. Právem se dnes řadí k nejstarším dochovaným dřevěným krytým mostům v České republice. 

Kostel se pyšní i jedním z nejstarších dřevěných krytých mostů.
Kostel se pyšní i jedním z nejstarších dřevěných krytých mostů.

Mše, hudební koncerty, výstavy a další

Sakrální památku si můžete prohlédnout blíže po předchozí domluvě. Kostel svatého Bartoloměje je nejen místem pro věřící, ale také prostředím, kde se odehrávají různé kulturní a společenské události. Pravidelně se zde konají slavnostní poutní mše, hudební koncerty, výstavy a další akce. Zvláště v období vánočních svátků kostel svatého Bartoloměje ožívá magickou atmosférou. Tradiční vánoční mše, koledy a speciální oslavy přitahují obyvatele i návštěvníky z širšího okolí. O Vánocích se kostelní lavice zaplní věřícími, kteří společně oslavují narození Ježíše Krista. Oblíbený je vánoční koncert pořádaný obcí a chrudimským arciděkanstvím, na kterém vystupuje třeba dětský sbor z Pardubic.

Kostel sv. Bartoloměje je využíván i pro mnoho kulturních akcí.
Kostel sv. Bartoloměje je využíván i pro mnoho kulturních akcí.

Vdova drží v náruči padlého vojáka

Hned vedle kostela se zastavte u Pomníku obětem světových válek. Tento památník pochází již z roku 1919. Pietní místo uctívá památku místních občanů, kteří padli v první světové válce. V roce 1965 byla k památníku přidána pamětní deska se jmény obětí druhé světové války. Pomník padlých zdobí vysoká socha zobrazující ženu držící v náruči padlého muže. Žena je symbolem vdovy a muž symbolem padlého vojáka. Socha byla vytvořena v roce 1923 podle návrhu akademického sochaře Josefa Pekárka. Památník je důležitou součástí historie obce Kočí a symbolizuje pevnost a odhodlání místního společenství.

Památník padlých vzpomíná na oběti z řad občanů Kočí.
Památník padlých vzpomíná na oběti z řad občanů Kočí.

Podobné články