Dnes vás zavedeme k technické raritě ležící kousek nad hladinou vodní nádrže Švihov. Částečně zatopený most protektorátní dálnice je pozoruhodnou stavbou jenž nebyla nikdy dokončena. Tím pádem nebyl most ani nikdy v provozu a zůstal jen jako památka časů minulých. Stavba na hladině přehrady má pojmenování Borovský most a nebo také Hitlerův most. Myšlenkou stavby bylo vybudování vůbec první dálnice v Československu v období třicátých let. Je to jen krátká ale zajímavá zastávka, stojí ovšem za to.

Borovský most a jeho severní strana zakotvená v břehu.
Borovský most a jeho severní strana zakotvená v břehu.

Dálnice byla ryze český projekt

Vybudování první dálnice u nás bylo původně projektováno ještě před válkou. V roce 1939 začaly přípravné fáze na dvou úsecích dálnice Praha – Humpolec a Zástřizly – Lubná. Právě do druhého zmíněného spadá i údolí Sedlického potoka, později zatopeného do dnešní podoby Švihovské přehrady. Práce pokračovaly i po vzniku Protektorátu Čechy a Morava a bylo vydáno i nařízení, že dálnice Praha – Brno – Slovensko má být začleněno do německé sítě dálkových komunikací. Jako první se začaly stavět mostní stavby jenž měly být součástí budoucí dálnice.

Dnes je údolí potoka zatopeno a na místě dnes známe hlavně vodní nádrž Švihov.
Dnes je údolí potoka zatopeno a na místě dnes známe hlavně vodní nádrž Švihov.

Dvojice identických mostů tvoří jeden

Největším stavěným mostem byl 25 metrů vysoký obloukový most u Borovska a Zruče nad Sázavou. Most byl navržen jako dvojčata samostatných obloukových mostů. Vozovky byly do protivky naklopené kvůli tomu, že se měla dálnice na východním konci mostu stáčet na jih. Severozápadně od velkého mostu byl rozestavěn ještě jeden menší most přes další potok.

Borovský most byl složen ze dvou identických mostů pro každý směr.
Borovský most byl složen ze dvou identických mostů pro každý směr.

Ocel a cement za války měly cenu zlata

Stavba pokračovala i za války. Nicméně válečná situace se v roce 1942 změnila. Ocel a cement měly cenu zlata, proto jen tzv. „stavby nejvyšší důležitosti“ mohly v omezeném režimu pokračovat. Jednou z nich byl právě Borovský most. Stačil ovšem měsíc, aby se situace ještě zhoršila a stavba byla zastavena a zakonzervována. Most byl dokončen ze třetiny a v takovém stavu přečkal i zbytek války.

Borovský most měl být napojen na ještě jeden menší most přes toto údolí.
Borovský most měl být napojen na ještě jeden menší most přes toto údolí.

Most je dle projektu dokončený

Po válce byly v Československu obnoveny práce na všech nedokončených mostech. V roce 1950 se podařilo most téměř stavebně dokončit. Na východním konci zbývalo vytvořit zemní násep, který by most spojil s pevninou. K tomu se už ale nikdy nepřikročilo. Ve druhé polovině roku 1950 byly práce na mostech postupně opět ukončeny. Borovský most, jakožto stavba, je tedy oficiálně dokončený. Most je ze severní strany zakotvený v břehu a z druhé strany zbývalo jen navézt zeminu. Most dle projektu už nesměl dál pokračovat.

Borovský most je podle projektu dokončený a dál vést ani neměl.
Borovský most je podle projektu dokončený a dál vést ani neměl.

Podobné články