Mnoho lidí více či méně láká období středověku. Svůj vliv na tom má školní dějepis, historický film, historická knížka a taky jistý vlastní zájem. V České republice máme hodně dochovaných hradů, zřícenin a zámků, takže minulost je jaksi hodně na očích. Obvykle jsou představy o středověku romantické a naivní, ale jaká byla skutečnost? Odpověď na to může dát Archeoskanzen Trocnov.

Ukázka středověkého vesnického života

Trocnov je součástí obce Borovany v Jihočeském kraji. V areálu Památníku Jana Žižky se od roku 2020 buduje Archeoskanzen Trocnov. Plné dokončení je naplánováno na rok 2024. Hlavním posláním tohoto nového zařízení bude ukázka středověkého vesnického života. Návštěvníci by se tak měli dovědět co nejvíce o skutečných životních podmínkách poddaného lidu za středověku. Přece jen, život šlechtice na hradě a vesničana v nuzné chýši se velmi lišil.

Modelová středověká vesnice

V areálu postupně vzniká modelová středověká vesnice. Budují se věrné repliky středověkých venkovských staveb 14. a 15. století, a to jak lidských obydlí, tak hospodářských objektů. Všechny stavby se realizují v souladu s tehdejšími stavebními postupy a taky s ohledem na způsoby hospodaření daného časového období. Chybět nemají ani předměty denní potřeby venkovského lidu, nábytek, řemeslné nástroje či husitský vůz. Projekt zahrnuje rovněž vzdělávací program s názvem Středověký muzejní kufřík.

Archeoskanzen součástí muzea

Jak už bylo uvedeno na začátku, archeoskanzen vzniká v areálu Muzea Památníku Jana Žižky. Tento památník je primárně zasvěcen husitskému hejtmanovi Janu Žižkovi z Trocnova. Dále pak pojednává o husitství jako takovém. K muzeu patří i les, socha Jana Žižky, Mikšův dvorec a Žižkův dvorec. Možná vás různé poznatky o Žižkovi a husitech překvapí. Mohou se třeba i lišit od toho, co se vždy učilo na školách. V každém případě to bude pro každého návštěvníka hodně zajímavý pobyt.


Podobné články