Jak říkají úvodní slova našeho magazínu, Česká republika je krásná. V tomto článku ale vycestujeme do vzdálenější destinace za světově známým technickým dílem. Cílem je Korintský průplav, který se nachází v Řecku. Spojnici Korintského a Saronského zálivu se začalo budovat až v 19. století. Výstavba trvala dlouhých 12 let a byla dokončena v roce 1893. Za druhé světové války byl kanál poničen a uzavřen. Dodnes lze na březích, přibližně uprostřed, nalézt německá kulometná hnízda. Vydejme se za technickým skvostem, který stál mnoho úsilí, avšak nakonec nemůže být využíván v takové míře, v jaké autoři zamýšleli. Ročně jím propluje „pouze“ 11 tisíc lodí.

Korintský průplav bere dech.
Korintský průplav bere dech.

První pokus „na sucho“

Vůbec prvním vládcem, který se pokusil Korintskou šíji rozdělit pro lodní dopravu byl korintský tyran Periandros v 7. století našeho letopočtu. Vytvoření průplavu by ale bylo příliš nákladné, a proto vládce nařídil postavit suchou verzi průplavu. Periandros nechal vybudovat v šíji kamenou silnici s dřevěnými kolejnicemi. Lodě byly následně otroky taženy z jedné strany na druhou na dřevěných válcích. Kolejnice a válce se pro větší životnost a mobilitu potíraly tukem. Tato cesta starodávných suchozemských burlaků nosila název Diolkos a dodnes můžete historické pozůstatky nalézt vedle skutečného vodního kanálu.

Pozůstatky prvního pokusu o průplav - Diolkos.
Pozůstatky prvního pokusu o průplav – Diolkos.

Téměř kolmé břehy

Korintský průplav je dlouhý 6346 m a svou šířkou 21,3 – 24,6 m rozděluje pevninské Řecko s poloostrovem Peloponés. Nejvyšší přípustná šířka plavidla je 17,6 m s ponorem maximálně 7,3 m. Zajímavostí může být výška břehů, která dosahuje 90 metrů. Navíc jsou pobřežní stěny téměř kolmé (80 °). Kanál tak doslova vypadá jako vytesaný dlouhý kráter. Kolmé stěny způsobují časté sesuvy půdy, což ústí k pravidelným uzávěrkám průplavu. Mimo sesuvy se vodní komunikace potýkala i s dalšími problémy. Příliš úzká šířka znemožňuje lodím navigaci a vysoké stěny způsobují silné povětrnostní podmínky uvnitř průplavu. Rozdílné výšky hladin moří na obou koncích vedou k silným přílivovým proudům.

Kvůli velmi strmým a vysokým stěnám má průplav řadu problémů.
Kvůli velmi strmým a vysokým stěnám má průplav řadu problémů.

Průplav slouží hlavně turismu

Kanál je příliš mělký a úzký, aby mohl být využíván velkými nákladními loděmi. Přestože by rozšíření průplavu ušetřilo lodním společnostem 700 km cesty. V dnešní době je průplav spíše turistickou atrakcí pro osobní lodě. Cestovat Korintským průplavem je možné jen v jednom směru, přičemž v jednu chvíli smí proplouvat pouze jedna loď. Velké lodě musí využít tažných služeb remorkérů. Podél celého průplavu naleznete prohlubně (jedna větší a 5-6 menších), tedy nouzová místa, pokud by nastaly jakékoliv problémy. Pozemskou komunikaci v tomto místě zajišťuje pět mostů z nichž jeden je železniční.

Korintský průplav může obsloužit jen malá plavidla.
Korintský průplav může obsloužit jen malá plavidla.

Zkuste ověřeného průvodce od Lonely Planet


Podobné články