Mít rád přírodu tak nějak automaticky patří k toulání, aspoň ve většině případů. Česká republika (i Slovensko) je na krásné přírodní lokality vcelku bohatá a prakticky stále je co poznávat. Ne nadarmo je mnoho území chráněno. Pokud toužíte zabrousit na nějaký ten unikátní přírodní ráj, zvolte si za cíl například místo zvané Hrabanovská černava. Vězte, že nebudete litovat času ani námahy a opět si potvrdíte jak je ta naše příroda rozmanitá a nádherná. Takže balit a vzhůru na cestu, dálky volají.

Střední Čechy vás vítají

Národní přírodní památka Hrabanovská černava leží v katastrálním území Lysá nad Labem, okres Nymburk, ve Středočeském kraji. Rozkládá se na ploše téměř 55 hektarů. Obecně jde o komplex mokřadů a slatinných luk na prameništi levostranného přítoku potoka Mlynařice (pravostranný přítok řeky Labe). Čeká na vás opravdu čarokrásná přírodní lokalita, do níž můžete klidně vzít i své děti. Bude pro ně jistě nejen zajímavé, ale i poučné.

Evropsky významná lokalita

Hrabanovská černava není „jen“ národní přírodní památkou. Jde doslova a do písmene o evropsky významnou lokalitu a proto je zapsána na seznam těchto míst Natura 2000. Hrabanovská černava je domovem spektra ohrožených a chráněných druhů rostlin. Vzácnými rostlinami jsou například bublinatka obecná, ostřice vyvýšená, rdest zbarvený. Z živočichů můžete spatřit vakonoše šedavého, páskokřídlece, hracholku okružankovitou, čolka velkého nebo ropuchu obecnou.

Vede zde naučná stezka

Národní přírodní památka Hrabanovská černava se nachází na jižním okraji Jizerské tabule, a to blízko již zmíněné Lysé nad Labem. Je v nadmořské výšce 186 metrů. Okrajem Hrabanovské černavy vede naučná stezka, která je mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Po naučné stezce budete mít parádní procházku. Nezapomeňte si foťák či mobil, k fotografování bude dost příležitostí. Nedaleko je vám k dispozici rovněž i turistická značená trasa z Lysé nad Labem do Staré Lysé. Jak vidíte, za výlet to na každý pád stojí.

Zastavte se i v Lysé nad Labem

Byla by škoda úplně minout Lysou nad Labem. Město leží 14 km od Nymburka, zdejší centrum má statut městské památkové zóny. Čeká tady na vás zámek s parkem, bývalý klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého či kostel Narození sv. Jana Křtitele. Za pozornost stojí technická památka Litolský most nebo zdymadlo a hydroelektrárna. Navštívit můžete Polabské muzeum či některou z akcí Výstaviště Lysá nad Labem.


Podobné články