My Češi máme ke Slovensku stále velmi blízký vztah. Je to dáno nejen historickým vývojem, ale i tím, že si zkrátka dobře rozumíme (a není to pouze příbuzností jazyka). Slovensko je tedy, zcela přirozeně, zemí, která láká i z cestovatelského hlediska. A opravdu těch možností je celá řada, někdy se o nich ani moc neví. Víte, že zde můžete navštívit například rezervaci lidové architektury Bobrovou Ralu? Udělejte si sem zajímavý výlet a nahlédněte tak pomyslně do minulosti.

Cílem je vesnička Podbiel

Rezervace lidové architektury Bobrova Rala leží ve vesničce Podbiel, okres Tvrdošín, v Žilinském kraji. První písemná zmínka o této malebné obci pochází z roku 1564. Podbielem prochází železniční trať Kralovany – Trstená, takže můžete přijet snadno rovněž vlakem. Vesnička je na svazích Oravské Magury a ústí Studeného potoka do řeky Oravy. Vůbec není na škodu výpravu pojmout jako rodinnou akci, a to klidně i s pejskem.

Zachovaná původní zástavba

Podbiel se může pyšnit zachovanou původní zástavbou hospodářských a obytných stavení, která byla kdysi typická pro oblast střední Oravy na konci 19. století. Dnes se jedná o památkovou rezervaci lidové architektury s názvem Bobrova Rala. Objekt je volně přístupný každý den a jde o venkovní prohlídku. Jak dlouho zde budete je jen na vás, v každém případě vás nikdo nebude nijak časově omezovat. Udělejte si tedy vlastní individuální plán.

Řada nádherných roubenek

Bobrova Rala má řadu domů – roubenek, které mají kamennou podezdívku a střechy pokryté šindelem. Většina domů je opuštěná a jen některé slouží svým majitelům jako rekreační objekty. Celkově jde o největší zachovalý komplex lidové architektury ve střední Evropě. Zajímavostí je, že zdejší obyvatelé tehdy postavili všechny domy tak, že základ tvoří společné dvory otevřené k cestě. Určitě nezapomeňte fotografovat.

Nahlédněte do zdejšího muzea

Komplexně vzato, nechybí v památkové rezervaci Bobrova Rala nic, co bylo na vesnici 19. století běžné. Obytné části domů, maštale, chlévy, stodoly. V budově bývalé církevní štoly pak můžete navštívit etnografické muzeum a lépe se tak seznámit s historií a zvyky nejen Podbielu, nýbrž celého zdejšího kraje. Tak ať se vám v této slovenské vsi líbí.


Podobné články