Člověk by neměl minout jakoukoliv příležitost alespoň na chvilku vyrazit do přírody. Proto bychom vás chtěli rádi inspirovat a pozvat na výlet do překrásné Národní přírodní rezervace Červené blato, jenž se nachází na jihu CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko, jen asi deset kilometrů od rakouských hranic. Přirozeně v rezervaci je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené trasy. To ale nevadí, protože do nitra této unikátní přírody pronikneme zřízenou naučnou stezkou, která vás podobně jako Božídarské rašeleniště, provede po dřevěných cestičkách.

Vítejte v Národní přírodní rezervaci Červené blato.
Vítejte v Národní přírodní rezervaci Červené blato.

Naučnou stezkou do nitra přírodní rezervace

Červené blato má docela velkou rozlohu 403,58 hektarů. Přitom celá naučná stezka není nijak extrémně dlouhá a ani náročná. Ke vstupu se dostanete hned ze silnice, kde je pro návštěvníky připraveno i přírodní parkoviště. Stezka vede k lesu, kde je pak trasa okružní. Projdete si rezervací takový trojúhelníček a vrátíte se zpět k autu. Jedním z prvních věcí na příchozí cestě je přístřešek, jenž plní i roli „bodu záchrany“. O kousek dál je již začátek naučné stezky, kde si můžete také vypůjčit zalaminovaný list s veškerým povídáním o zastaveních. Při zpáteční cestě list vrátíte na stejném místě.

Téměř celou cestu vás povede dřevěný chodníček.
Téměř celou cestu vás povede dřevěný chodníček.

Největší rašeliniště v České republice

Rezervace patří ke skupině třeboňských rašelinišť jenž vznikla ve zdejší členité krajině. Vše začalo před 10-12 tisíci lety slatinným základem. Dnes je Červené blato zalesněné neobyčejnou borovicí blatkou s bohatým podrostem rojovníku bahenního. V této kombinaci vám bude místní krajina připadat jako severská jehličnatá tajga. Největší rašeliniště v České republice dokáže revitalizovat i místa, která podléhala v minulosti těžbě. Rašeliniště tak přirozeně vytváří unikátní prostředí pro mnoho velmi vzácných zástupců rostlin i živočichů.

Rašeliniště je pro Červené blato charakteristické.
Rašeliniště je pro Červené blato charakteristické.

Blato není červené jen v názvu

Naučná stezka vedoucí po dřevěných chodníčcích je nejstarší naučnou stezkou na Třeboňsku. Z chodníčku budete mít krásné výhledy do borovic a porostů, ale i do nepřístupných částí rašelinišť. Uvidíte i menší přírodní sezónní jezírka jenž zajišťují dostatek vodního zdroje pro celý les. Z chodníčků budete mít krásné výhledy a často vám bude připadat, že blato není červené jen v názvu. Mně osobně připadal do červena zabarvený celý les. V lese jsou ve společnosti borovice blatky i borovice lesní. Nenechte se splést. Borovice blatka je tmavší a jehličí kratší.

Skrz mírně členitý terén vedou skrz Červené blato i stylové můstky.
Skrz mírně členitý terén vedou skrz Červené blato i stylové můstky.

Příroda si zapisuje historii do vlastní kroniky

Rašeliniště je živoucí archiv přírody. Je v ní zapsána historie tohoto místa sahající tisíce let nazpět. Informace jsou uloženy se zbytky rostlin, konzervovanými pylovými zrny a výtrusy rostlin. Není proto divu, že jsou rašeliniště cílem mnoha vědců a odborníků, kteří jsou schopní ze vzorků rašeliny určit druhy rostlin. Množství pylu jim pak umožňuje odhadnout i poměrné zastoupení druhů na rašeliništi, ale i v širokém okolí, v průběhu věků. Přírodní knihovna odhalí i zajímavost, že jednotlivé druhy rostlin a živočichů jsou propojeny složitými vazbami podle typu stanoviště.

Červené blato má i dostatek vody pro věčně žíznivé borovice blatky.
Červené blato má i dostatek vody pro věčně žíznivé borovice blatky.

Podobné články