Procházka přírodou není nikdy ztracený čas. Oprostíte se od městské zástavby a motorových strojů a můžete se tak věnovat pouze sobě, naslouchat šustění stromů či zpěvu ptactva v korunách. A to vždycky stojí za to. Nechte se námi inspirovat k příjemné procházce Přírodním parkem Podkomorské lesy. Konkrétně po horní polovině parku. Podkomorské lesy byste našli, pokud byste si spojili Brno, Kuřim a Rosice do trojúhelníku. Park pokrývá širokou zalesněnou oblast a patří do něj i část Brněnské přehrady. Ideální výlet pro krásný víkendový den, nemáte-li lepší plány.

Podkomorské lesy se staletými stromy

Přírodní park má rozlohu 40 km2 a byl založen poměrně nedávno, teprve v roce 1989. Účel parku je zachování charakteru krajiny a lesů v těsném okolí Brna. Zhruba v polovině parku jej rozděluje řeka Svratka, která pak volně přechází do Brněnské přehrady. Zalesněné oblasti jsou tvořeny zejména duby a habry s přirozeným podrostem. Tyto stromy doplňují také smrky, jasany, javory a jilmy. Raritou tohoto chráněného území je velké množství staletých stromů. V přírodní rezervaci Žlíbek se nachází unikátní 120 – 200 let starý bukový porost s charakterem pralesu. Obvody kmenů těchto pamětníků byste měřili až do 400 centimetrů.

Z Veverské Bítýšky po žluté

Rádi vás provedeme roztomilou procházkou o přibližně 11 kilometrech v severní části Podkomorských lesů. Naše cesta začíná ve vesničce Veverská Bítýška. Auto můžete nechat u místního hřbitova. Pokračujte kolem Sadu osvobození a za kapličkou pokračujte vlevo až k zalesněné části. Následujte úzkou cestičku směrem na jih a brzy uvidíte mezi stromy menší přístaviště Veverská Bítýška, kde pravidelně zastavuje sezónní lodní doprava. Když budete mít štěstí, uvidíte některou z lodí vyplouvat zpátky směrem k hrázi.

Přírodní rezervace Břenčák

Procházka vás vede po žluté turistické značce a musíme zmínit, že právě procházíte skrz Přírodní rezervaci Břenčák, která se pyšní hned několika vzácnými druhy rostlin a živočichů. Například dřín jarní, brslen bradavičnatý, lilie zlatohlávek nebo dymnivka plná. Cestička je úzká a příjemná. Z jedné strany les a z druhé výhled na Svratku zvolna přecházející v přehradu. Přibližně dva kilometry od začátku opustíte rezervaci a na protějším svahu můžete vidět Panáčkovy skály tvořené třemi slepencovými skalkami ve výšce až devíti metrů.

Přírodní památka Na skalách

Velmi brzo dorazíte k další přístavní zastávce Skály a hned za tím projdete Přírodní památkou Na skalách. Souvislý vápencový shluk je domovem zakrslých společenstev doubrav a s teplomilným podrostem. V lese uvidíte i nemalý počet spadlých náletových dřevin, jenž se v přírodě nechávají a poskytují tak materiál a ochranu různým živočichům. Hned za touto přírodní památkou je památný strom – Dub u Junácké louky, který je vysoký 25 m s obvodem kmene 360 cm.

Přírodní památka Junácká louka

Mimochodem Junácká louka je další přírodní památkou. Osamocená louka s bohatým výběrem rostlin má v pozadí romantický hrad Veveří. Jižní strana louky je domovem pro hořec křížatý, jenž je velmi ohrožený druh. Je také velká šance, že uslyšíte zpívat ťuhýka obecného. A v trávě se můžou vyhřívat ještěrky obecné. Při dalším pokračování dorazíte k lávce k hradu Veveří. Dejte se ale dál po břehu přehrady. Zrovna tento úsek byl upraven pro pěší turismus dřevěnou stezkou. Tato cesta vede už po červené.

Přirodní památka Kůlny

Červená vede podél podlouhlé Přírodní památky Kůlny. Svah kopce pokrývají skály. Ochranné pásmo je zejména kvůli lesnímu společenstvu a bohaté flóře. Zejména ale kvůli ochraně plazů – užovka hladká, užovka podplamatá, užovka obojková a slepýš křehký. Dál ještěrka a mlok. Přirozené prostředí zde nacházejí i zástupci ptactva. Kůlny se nacházejí na svahu u hranice obory Kuřim. Za přístavištěm Pod Trnůvkou odbočte doleva. Cesta je údolím potoka do kopce a napojuje se na zpevněnou cestu. Vydejte se po modré opět vlevo.

Obora Kuřim a Tři kříže

Právě jste vstoupili do veliké obory Kuřim s daňčí a černou zvěří. Obora zde byla zřízena už od 17. století a vystřídala hned několik vlastníků. Obora má úctyhodnou rozlohu 556 hektarů se vstupy po schodovitých žebříčcích. Po modré stezce projdete oborou až dorazíte k poutnímu místu Tři kříže nad Chudčicemi. Na tomto místě stávala až do roku 1784 kaple Svatého kříže. Podle legendy byla postavena na samém počátku křesťanství na Moravě. Později byla zničena za uherských nájezdů a po čase opět posvěcena sv. Hyacintem, převorem Dominikánského kláštera ve Znojmě. A to už jsem vlastně na konci, křížová cesta vás navede zpět k místu odkud jsme vyráželi.


Podobné články