Po stopách starých vojenských bunkrů se dá vydat ve velké části našich hranic s Polskem. Existuje mnoho nadšenců, tzv. bunkrologů, kteří v různých klubech vojenské historie usilují o zrenovování a zpřístupnění té či oné pevnosti. Zároveň tyto objekty vždy byly a jsou zajímavé i pro ostatní návštěvníky, zvláště pak pro mužskou část, a to v jakémkoliv věku. Pro návštěvy bývalých vojenských objektů se již vžil pojem pevnostní turistika. V Moravskoslezském kraji jsou pro takovéto cestování přímo ideální podmínky.

Některé bunkry jsou opravdu dosti velké.
Některé bunkry jsou opravdu dosti velké.

Od Bohumína ke Krkonoším

Československá předválečná pevnostní linie byla budována v letech 1935 až 1938 jako obranná hráz proti případnému vpádu vojsk nacistického Německa. Pevnostní linie byla tvořena pásmem lehkých a těžkých objektů, doplněných souvislou soustavou ženijních protipěchotních a protitankových překážek. Na strategických místech byly budovány tzv. tvrze – nejtěžší objekty spojené v podzemí chodbami s rozsáhlým systémem skladišť a kasáren. Prvorepubliková pevnostní linie začínala u Bohumína a vedla až ke Krkonoším. Pozůstatky těchto objektů tak dnes můžete naleznout na Ostravsku, Opavsku, Jesenicku, v Orlických a Jizerských horách.

Tento objekt najdete na okraji Opavy.
Tento objekt najdete na okraji Opavy.

Mezi Opavou a Ostravou

Na území současného Moravskoslezského kraje bylo do září 1938 mezi Bohumínem a Sádkem u Opavy postaveno celkem 63 těžkých objektů, 5 tvrzových objektů a několik set lehkých objektů. Před rokem 1989 spravovala některé pevnosti oficiálně armáda, ale většina jich byla ponechána svému osudu. Není divu, že zub času na nich zapracoval. Po pádu komunismu se díky již zmíněným nadšencům (pro vojenské účely již bunkry nemají význam) a také různým muzeím začínalo s rekonstrukcemi zchátralých železobetonových svědků své pohnuté doby. Mezi Ostravou, Opavou a Bruntálem je tolik pevnostních objektů, že jsou od sebe vzdáleny na dohled, tedy vlastně na dostřel.

Vidět jsou dobře z okna vlaku

Dobře patrné to je, když jedete vlakem z Ostravy do Opavy (nebo opačně) a jen sledujete ubíhající krajinu. Pravda je, že většina je v tak špatném technickém stavu, že jejich návštěvu lze doporučit jen sebevrahovi. Na pohled jsou však zajímavé všechny a existují i ty, jenž jsou jako ze škatulky. Stačí trochu přimhouřit oči, pustit fantazii na špacír a už vidíte jak ze střílen čouhají hlavně kulometů, kolem pochodují vojáci, stojí stráže apod.

Jeden z malých bunkrů určených pro pár vojáků.
Jeden z malých bunkrů určených pro pár vojáků.

Největší v Darkovičkách

Největší plně zrekonstruovaný areál československého opevnění je v Darkovičkách u Hlučína. Oficiálně toto místo spadá pod Slezské zemské muzeum v Opavě. Darkovičské pevnosti tvoří významnou vojensko – technickou památku. Jde o evropsky vysoce ceněnou ukázku ojedinělého fortifikačního systému naší republiky. Podle hodnocení některých zahraničních odborníků je tato technická úroveň vyšší než má známý Atlantický val či Maginotova linie.

Pevnosti jsou i zrekonstruované

Pevnosti( o které se nadšenci starají) jsou zcela zrekonstruované a tedy i přístupné. Interiér je v takovém stavu, v jakém se nalézal, když v něm sloužili prvorepublikoví vojáci a čekali, kdy dojde k válečnému střetu s hitlerovskými vojsky. To, jak víme se ovšem nikdy nestalo a bunkry nakonec paradoxně posloužily našemu nepříteli. V těsné blízkosti objektů stojí i dobový tank. Areál je poměrně velký, trochu stranou od samotné obce Darkovičky, a proto zde ve spolupráci s Armádou České republiky čas od času při různých vhodných příležitostech probíhají ukázky bojových situací. Vojáci mají dobové uniformy, střílí se z pěchotních zbraní, tanků a letadel. Prostě zábavná show, která vždy přiláká množství diváků všech věkových kategorií.

Pevnosti budí respekt dodnes.
Pevnosti budí respekt dodnes.

Milostovice u Opavy i Milotice v Jeseníkách

Druhým oficiálně zpřístupněným objektem je pevnost v Milostovicích u Opavy. Také zde probíhají ony divácky vděčné bojové simulace. O kus dál v Jeseníkách je patrně nejznámější pevnostní objekt v Miloticích nad Opavou. Starají se o něj bunkrologové. A nejen starají, obvykle o „svém“ bunkru vědí naprosto všechno. Poví vám k čemu ten či onen bunkr vlastně sloužil, jakou měl výzbroj, kolik vojáků tady sloužilo a zda vůbec bylo v možnostech tehdejších armád ho dobýt. Pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímají, musíte nějaký ten zpřístupněný vojenský objekt navštívit. Vydáte-li se po stopách starých vojenských bunkrů, Darkovičky či Milostovice vás jistě nezklamou.


Podobné články