Český les najdeme na samém západě České republiky. Krajina je tak zajímavá a pestrá, že je zde zřízena jak CHKO, tak i několik dalších menších chráněných území. Nejvyšším vrcholem Českého lesa je Čerchov ( 1 042 m n. m.) a na něm najdete i Kurzovu rozhlednu. O výjimečnosti Českého lesa svědčí fakt, že v roce 2021 zde přírodovědci objevili nový druh motýla na Domažlicku, a to kriticky ohroženého hnědáska podunajského. Vše podstatné o zmíněné lokalitě a nejen o ní, se můžete dovědět v Muzeu Českého lesa v Tachově. Udělejte si tedy výlet za poznáním, jistě bude inspirativní.

Muzeum Českého lesa v Tachově.
Muzeum Českého lesa v Tachově.

V bývalém klášteře

Muzeum Českého lesa v Tachově sídlí konkrétně v objektu bývalého františkánského kláštera. Zřizovatelem je Plzeňský kraj. Všechny expozice jsou poměrně zajímavé a na své si přijdou jak velcí, tak malí návštěvníci. Už jen samotné prostory (vnitřní i venkovní) historického areálu mají svou úžasnou atmosféru, takže je se na co těšit. Zjistíte mnohé nejen o přírodě Českého lesa, ale i o národopisných tradicích a zvycích a k dispozici jsou rovněž určitá lákadla, která výborně doplňují muzejní náplň. Děti sebou tedy klidně vezměte.

Z muzejní expozice.
Z muzejní expozice.

To nejzajímavější z Tachovska

Historii Tachovska přibližuje moderní expozice, která dostala novou podobu v roce 2022. Jsou zde zachycena nejzajímavější místa a události zdejšího kraje. Sbírky se věnují nejstaršímu osídlení z doby bronzové přes husitství, třicetiletou válku, první a druhou světovou válku. Získáte větší povědomí o samotných Chodech či o těžbě a sklářství v Českém lese. K nejzajímavějším exponátům určitě patří šlikovský tolar ze 17. století, kamenné dělové koule či trojrozměrný obraz z řezaného skla z počátku 20. století.

Příroda Českého lesa

O unikátnosti přírody Českého lesa jsme se již krátce zmínili. Je tedy jasné, že patřičná expozice nemůže chybět ani v muzeu. Přírodní zajímavosti jsou zde zachyceny z hlediska fauny, flory, geologie. Uvidíte několik krajinných modelů a akvaterária se zvířaty a rostlinami. Další živá příroda se nabízí u klášterní zdi, tedy vlastně taková venkovní část celého této expozice. Samozřejmě, že v celém Muzeu Českého lesa je co fotit, tak neváhejte, ať posléze máte zachycenou všechno, co vás zaujalo.

Krásné náměstí v Tachově.
Krásné náměstí v Tachově.

Národopis Českého lesa

Národopisná část má zde pochopitelně rovněž svou nezastupitelnou roli. A představte si, že tato expozice je v bývalých klášterních celách. Chcete vědět jak kdysi žili lidé ve městě či na venkově? Jaké měli zvyky, čím se živili? Jste na správném místě. O tom všem přece národopis je, tedy stručně řečeno. Uvidíte dobový nábytek, oděvy. Nainstalován je také velký kovářský měch, tkalcovský stav a další věci jako třeba kolovrat či několik máselnic. Unikátní jsou hrací mechanismy jako orchestrion nebo hrací skříňka.

Krajina Českého lesa.
Krajina Českého lesa.

Moderní Tachovsko a další lákadla

Muzeum Českého lesa v Tachově nezapomíná ani na věci přibližující moderní Tachovsko, tedy ve druhé polovině 20. století. Seznámíte se jak s každodenním životem, tak se zaniklými vesnicemi i s železnou oponou. Na svém muzejním putování nevynechejte ani prostor bývalého klášterního refektáře, klášterní zahrad a velmi poučnou interaktivní zelenou stezku, která je určena primárně dětem. Vybraných exponátů se na stezce mohou děti dotýkat a lépe se tak s nimi seznámit. Užijte si tedy čas v Muzeu Českého lesa k vaší plné spokojenosti.


Podobné články