Jihovýchodně, kousek od Brna, leží sedmitisícové město Slavkov u Brna. Město je spojované se slavnou bitvou u Slavkova, která se odehrála za hranicemi města v roce 1805. Bitva byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek, která skončila drtivým vítězstvím francouzského panovníka. Ve městě naleznete historické jádro, jež je městskou památkovou zónou. Zahrnuje především barokní zámek a přilehlé zahrady, kostel Vzkříšení Páně nebo synagogu. Oblast historického bojiště je zase krajinnou památkovou zónou. V zámku si můžete uspořádat svatbu nebo si pronajmout velké sály pro významná setkání či konference. Často se zde konají výstavy nebo koncerty. Pojďte navštívit toto místo plné historie, které dosud u vchodu brání dva historické kanóny.

Zámek Slavkov a jeho nádvoří.
Zámek Slavkov a jeho nádvoří.

Historická památka zažila několik vlastníků

Zámek Slavkov je barokní stavba, jehož počátky ale sahají už do 13. století. V tu dobu na místě zámku stála komenda řádu německých rytířů. Na základech komendy byl postaven renesanční zámek na konci 16. století. Kompletní barokní podobu dostal zámek v roce 1769. O 36 let později z balkonu zámku císař Napoleon oznamoval velké vítězství v bitvě u Slavkova. Zámek připadl v roce 1509 významnému rodu pánů z Kounic a právě Dominik Ondřej Kounic dal pokyn k přestavbě zámku do barokní podoby. V roce 1919 zemřel Evžen z Kounic a jeho rod touto událostí vymírá. Zámek přebrali aristokrati rodu Pálffyů. Po válce byl majetek znárodněn do rukou státu. Nyní zámek vlastní město Slavkov.

Zámecký park je rozsáhlý a částečně upravený i jako golfové hřiště.
Zámecký park je rozsáhlý a částečně upravený i jako golfové hřiště.

Prohlédněte si historické sály nebo salonky

Na zámku Slavkov si můžete užít prohlídkové programy. Jedním z nich je prohlédnutí západního křídla a historických sálů zdobených stropními freskami jejichž autorem je italský malíř Andreas Lazani. Mimo fresky jsou zdi zdobeny také štukami Santina Bussiho. Prohlídka vede přes Sál předků, kde večeřeli páni z Kounic nebo Historický sál, ve kterém se podepsalo příměří po skončení bitvy u Slavkova. Prohlídkou neminete ani zámeckou kapli. Další prohlídka nabízí menší místnosti – salonky. V saloncích jsou exponáty od renesance až po empír (období klasicismu pocházející z Francie). Podíváte se do lovecko-vojenského pokoje, do knihovny nebo nakouknete i do života komediantů v divadelním salonku. Součástí jsou informace o životě a ošacení zámeckých aristokratů.

Na první pohled to tak nevypadá, ale vše je geometricky symetrické.
Na první pohled to tak nevypadá, ale vše je geometricky symetrické.

Šifra pro děti, právo útrpné pro dospělé

Na zámku Slavkov mají pro děti připravenou interaktivní hru. Dětem jsou zapůjčeny dobové šlechtické kostýmy a musí rozluštit šifru pana knížete. Děti jsou vtáhnuty do příběhu, který je založen na skutečných událostech. V příběhu je dětem zjednodušenou formou přiblížen význam rodu Kouniců na dvoře habsburské dynastie. Příběh je plný zábavných hádanek a úkolů, které děti nejen pobaví, ale také poučí. Úkolem je rozluštit šifru a dojít k překvapivému odhalení. Jakému? To už necháme na vašich ratolestech … Navíc je hra rozdělená na různé obtížnosti, proto si hru můžou užít jak předškoláci, tak žáci druhého stupně.

Zatímco vaše děti běhají po zámku, můžete se odvážit do zámeckého podzemí a prohlédnout si expozici útrpného práva na Slavkovsku. Čekají na vás příběhy mučených a trestaných, odsouzení hrdelním právem a krutou praxi soudnictví středověku a novověku. Tortura byla v té době běžnou součástí justice a měla svůj pevný řád zanesený do justičních stanov. Poslechnete si skutečné příběhy lidí, kteří útrpné právo museli podstoupit. Můžete se potkat se soudcem či katem, nebo si můžete prohlédnout kolo, do kterého byli hříšníci lámáni.

V parku potkáte i starobylý pařez s ptačím krmítkem.
V parku potkáte i starobylý pařez s ptačím krmítkem.

Projděte si zajímavý zámecký park

K zámku patří velmi zajímavý zámecký park, jehož rozloha je 15,5 hektarů. Zámecký park byl přebudován do barokního stylu podle vzoru z roku 1774. Celý park, jeho cestičky, kašny, sochy i stromy jsou uspořádány v geometrické kompozici. Před zámkem se nacházejí dva velké bazénky s fontánami a v křížovém schématu jsou ještě dva menší bazénky. Prohlédnout si můžete také přes 20 překrásných soch inspirovaných antickou mytologií, rozmístěných po celém nádvoří zámeckého parku. Zámecký park se řadí mezi nejvýznamnější historické zahrady na Moravě. Park je po své délce lemován několika pásy stromořadí s většími křovisky. Zadní část je částečně vyhrazena i pro golfový sport se šesti jamkami.


Podobné články