Tajemná a magická místa vždy fascinují a probouzí zvědavost v každém. V okrese Česká Lípa pod Lužickými horami je jedno takové místo. Možná jedno z nejtajemnějších a nejmagičtějších u nás. Modlivý důl (Betgraben) se nachází v srdci pískovcových Svojkovských skal. K poutnímu místu se skalní kaplí vás zavede křížová cesta. Modlivý důl je opředen tajemnou historií a pověstmi. Skalní kaple je chráněnná jako kulturní památka. Navíc jeho okolí obklopuje přenádherná příroda. Velké zalesněné území a pískovcové skály nejrozličnějších tvarů. Určitě si sem dog-friendly výlet naplánujte, vidět Modlivý důl u Svojkova jen z fotografií totiž nestačí. Jeho genius loci musíte zažít na vlastní kůži.

Modlivý důl je čím dál více populární.
Modlivý důl je čím dál více populární.

Procesí za odvrácení epidemie cholery a hladomoru

Modlivý důl nesl původně název Smolný důl (Pechgraben), neboť zde, v území bohatém na borovice, uhlíři měli své smolné a dehtářské pece, v nichž vařili kolomaz. Historie traduje, že koncem 17. století zde našli tělo zabitého mladíka, proto se těmto končinám lidé vyhýbali. Na místě neštěstí byl zavěšen malý obrázek Panny Marie. Později se vykácela přístupová cesta a postavena byla také dřevěná kaple. Od roku 1772 se do Modlivého dolu vydávala procesí lidí s modlitbami za odvrácení epidemie cholery a hladomoru, které oblast sužovaly. Konec 18. století se nesl ve znamení vytesání kaple do skály, kterou nechala zhotovit hraběnka Alžběta Kinská. Později kapli obohatil portál ve tvaru novogotického tvarosloví.

Modlivý důl má svůj genius loci.
Modlivý důl má svůj genius loci.

Modlivý důl postupně po válce obnoven

Do kaple byl umístěn obraz Panny Marie od malířky z České Lípy. Vlevo od kaple se nacházel skalní výklenek s Ukřižováním, tzv. Oratorium. Do dnešní podoby byla kaple přeměněna v roce 1903. Po dvě století hojně navštěvované poutní místo upadlo v zapomnění po druhé světové válce. Kaple byla z větší části zničena a sochy zcizeny. K obnově poutí do Modlivého dolu došlo až v roce 1996. A od té doby se každoročně koná 1. května mše svatá na zahájení Mariánského měsíce. Oltář skalní kaple nyní zdobí nová socha Panny Marie vysvěcená v roce 2001. Křížová cesta se dočkala obnovy až v roce 2016 s kopiemi původních obrazů. 

Modlivý důl byl poničen během války a postupně obnoven.
Modlivý důl byl poničen během války a postupně obnoven.

Láska a žárlivost vedla k neštěstí

Modlivý důl provází pověst o mladíkovi Francovi, jenž žil ve Svojkově. Ten jednou propadl velké lásce k sousedovic dceři. Po širokém okolí byl však znám pro svou hrubou, neurvalou a násilnickou povahu. Není divu, že si sousedova dcera našla jiného nápadníka s dobrými poměry a mravy. Franc si po tomto zjištění jednou políčil na svého soka v Modlivém dole, kudy nápadník chodil každou neděli na návštěvu k sousedově dceři. Když se jednou vracel večer, Franc tam na něj již čekal. Láskou poblázněný, chudáka soka ubil k smrti v záchvatu žárlivosti. Od té doby se tomuto místu každý vyhýbal. Uběhlo několik let a místními obíhala zvěst, že ti kdož se odvážili do Modlivého dolu po setmění, slyšeli žalostné sténání.

Údolí provází pověst se smutným koncem.
Údolí provází pověst se smutným koncem.

Svojkovské skály lákají lezce

Pískovcová oblast Svojkovské skály jsou zajímavé nejen poutním místem. Specificky měkký pískovec a vysoké věže jsou tahákem pro horolezce. Po válce v 60. letech nastalo znovuobjevování oblasti novými lezci. V této době se vytyčila sestava cest, a v tomto trendu se pokračuje dodnes. Specifickou tradicí lezení v oblasti Svojkovských skal je lezení bez použití magnézia. Svojkovské skály tvoří dominantní hřeben nad Svojkovem vybíhající ze svahu Tisového vrchu. Jižní stranu tvoří velká skalní stěna skládající se z několika věží, které tiše stráží Svojkov. Svojkovské skály svírají s vrcholem Slavíček romantické zalesněné údolí, kde najdete i tajemný Modlivý důl.

Okolí poutního místa obklopuje úchvatná příroda.
Okolí poutního místa obklopuje úchvatná příroda.

Podobné články