Za dnešním výletem se musíme vydat za hranice. Nebo spíše za několik. Navštívíme světoznámé historické a archeologické místo ve středu hlavního města Řecka. Starověká citadela Akropolis, bez níž by Athény nebyly Athény. Akropolis se nachází na vápencovém masivu, odkud máte celé město jako na dlani. Historická památka je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Oblíbenost a atraktivita místa dokládá návštěvnost, protože každý rok zavítá navštívit toto centrum řecké historie přes tři miliony návštěvníků, nejen z Evropy. Je to jedna z těch památek, které prostě musíte vidět, ocitnete-li se jednou v Athénách. Symbol antického Řecka se již těší na vaši návštěvu.

Akropolis formovala identitu a význam Athén.
Akropolis formovala identitu a význam Athén.

Poskytovala přehled a kontrolu nad městem

Akropolis se nachází ve středu Athén na 156 m vysokém skalnatém vápencovém útesu, který dominuje městu. Velmi blízko je nejrušnější centrum města. Krátkou procházkou se dostanete na náměstí Monastiraki, trochu dále je pak náměstí Syntagma. K Akropoli se dostanete pohodlně i metrem – zastávka Acropolis (červená linka – M2). Poloha Akropolis měla důležitý a strategický význam a poskytovala perfektní přehled a kontrolu nad městem i okolní krajinou. Pozice na vysokém útesu zvyšovala obranné možnosti citadely. Akropolis byla rovněž symoblem moci a prestiže. Monumentální stavby a architektura měly za úkol demonstrovat bohatství a kulturní důležitost v rámci řeckého světa.

Z Akropolis máte celé město jako na dlani.
Z Akropolis máte celé město jako na dlani.

Významné kulturní a politické centrum Řecka

Akropolis nebyla pouze vojenskou baštou, ale také hlavním náboženským a kulturním centrem Athén. Právě zde byly postaveny významné chrámy a svatyně. Například Parthenon a Erechtheion, které sloužily jako místa uctívání bohů, včetně bohyně Athény, patronky města. Akropolis byla místem slavností, náboženských obřadů a kulturních událostí, které přitahovaly lidi z celého regionu. Mimo obranné a kulturní atributy, nesmíme opomenou i politickou stránku. Důležité politické budovy, jako byl Areopagos, kde se shromažďoval athénský sněm. Či Bouleuterion, kde se konaly schůze rady. Všechna důležitá rozhodnutí padala zde. Akropolis zkrátka formovala identitu a význam Athén v průběhu celé její historie.

Nádherné jsou budovy se západem slunce.
Nádherné jsou budovy se západem slunce.

Vzrůst, rozvoj a sláva za vlády Perikla

Akropolis byla osídlena již od neolitu, ale její vrcholná doba přišla v období antického Řecka. Nejznámější stavby, které se na Akropoli nacházejí, byly postaveny během 5. století př. n. l. za vlády Perikla, včetně Parthenonu, Erechtheionu a Chrámu Athény Niké. Nejslavnější stavbou je ovšem Parthenon, chrám zasvěcený bohyni Athéně Parthenos, patronce Athén. Stavba Parthenonu začala v roce 447 př. n. l. a dokončena byla kolem roku 432 př. n. l. Parthenon byl postaven z mramoru a sloužil jako chrám, pokladnice a místo uctívání bohyně Athény. Je považován za vrcholný příklad dórské architektury a jedno z nejvýznamnějších děl antického Řecka. Parthenon je bezesporu dominantou a hlavním tahákem Akropole.

Akropolis je monumentální historické místo.
Akropolis je monumentální historické místo.

Kde se odehrávaly souboje mezi bohy o ochranu Athén

Další významnou stavbou je Erechtheion, chrám postavený na místě, kde se podle řecké mytologie odehrávaly souboje mezi bohy o ochranu Athén. Jeho nejvýraznějším prvkem jsou Karyatidy. Šest soch ženských postav sloužících jako sloupy, které jsou replikami původních. Ty se totiž restaurovaly a umístily do muzea. Chrám byl postaven ve 4. století př. n. l. a sloužil jako místnost pro uchovávání svatých předmětů. A do třetice představíme Chrám Athény Niké, zasvěcený bohyni vítězství. Postaven v 5. století př. n. l. sloužil jako symbol athénského vítězství v řecko-perských válkách. Chrám Athény Niké má tetrastylový dórský portikus a je známý svou křídovou sochou Athény Niké.

Chrám Erechtheion, kde se ukládaly svaté předměty.
Chrám Erechtheion, kde se ukládaly svaté předměty.

Nekonečné opravy a úsilí zachovat co půjde

Akropolis byla poničena během několika vojenských konfliktů a invazí, včetně bojů mezi Athénami a Peršany v 5. století př. n. l., invaze Římanů a později vpádů Gótů a Herulů. V 17. století, během turecké nadvlády, Akropolis zasáhl výbuch prachu, jenž zničil části Parthenonu. A proto se ve 20. století zahájily rozsáhlé archeologické projekty, restaurování a opravy. Proces restaurování Akropole je ale zdlouhavý a potrvá ještě hodně dlouho. Dnes s restaurováním pomáhají moderní technologie, díky kterým se například podařilo vytvořit přesně vytvarované díly, ze kterých se pak podařilo postavit zhroucené sloupy Parthenonu. I při vaší návštěvě uvidíte lešení, kolejnice a jeřáby.

Opravy Akropolis budou probíhat ještě celou věčnost.
Opravy Akropolis budou probíhat ještě celou věčnost.

Podobné články