Vodácká sezona je prakticky již v plném proudu, a to ještě pořádně nezačalo ani léto. Zvláště pak je tomuto oblíbenému sportovnímu vyžití nakloněno období letních prázdnin. Na vodu vyráží lidé každého věku a splavují vodní toky nejen v České republice. Svou nabídkou se může pochlubit například i sousední Polsko, a to konkrétně ve své severovýchodní části. Znáte ty nejlepší destinace?

Mazurská jezera.
Mazurská jezera.

Oblast Mazury

Severovýchodní Polsko zahrnuje oblast Mazury – Gižycko ve Varmijsko – mazurském vojvodství. Celkově jde o poměrně hodně nádhernou krajinu, což u vodáků také hraje svou roli. Navíc, je toto území vodáckému cestování doslova zaslíbené. Podívejme se společně na nejlepší vodácké cesty a jistě si z nich dokážete vybrat tu pravou.

Podél řeky Sapiny

Vodácká cesta po řece Sapině má celkovou délku 32,5 km. Začíná u jezera Kruklin a pokračuje jezery Patelnia, Goldopiwo, Wilkus, Pozezdze a Stregiel. Celé toto území je v chráněné zóně, kam nesmí motorová plavidla. Celá trať je vhodná na dva dny. Pokud chcete je na jeden den, tak kratší verze má 22 km. Začínáte v Kruklanach a pokračujete ke zdymadlu v Przerwankach. Odtud na jezero Wilkus. Směr je stále na sever. Plavba končí u obce Ogonki. Tady můžete i s dětmi

Sapina.
Sapina.

Vodáckou cestou Galindów

Jedná se o spojení mezi jezerem Sniardwy a Gižyckem. Celková délka 30 km, která vede žlabovými jezery. Začínáte v obci Okartowo směrem na jezero Tyrklo. Další etapou je jezero Buwelno. Z pravé strany můžete spatřit kanál, který spojuje jezero Buwelno s jezery Ublik Wielki a Ublik Maly. Plujete na sever do vod jezera Wojnowo. U obce Kleszewo proplujete pod mostem a dostanete se na jezero Nalk Maly a posléze na Nalk Duzy. Nyní už čeká jen jezero Niegocin a končí se v Gižycku.

Kajaková cesta Gižycko – jezero Dejguny

Tato cesta má pouhých 16 km, takže otázka jednoho dne. Začíná se v Gižycku směrem k jezeru Kisajno, a to Luczanským kanálem. Držíte se levého břehu až ke kanálu Piekna Góra, kterým se dostanete na jezero Tajty. Pokračujete po pravém břehu kolem rekreační osady Wilkasy Zalesie a obce Wrony. Plavba vás zavede na vody jezera Dejgunek a následně na jezero Dejguny. Odtud směrem na severozápad k břehům obce Grzybowo, kde je místo pro táboření a konec cesty. Nic vám nebrání plout zase zpátky.

Gižycko.
Gižycko.

Cesta přes jezera Wojnowo a Ublik Maly

Vodáckou trasu lze rozdělit do dvou etap. Ta první má 7,5 km a vede jezerem Niegocin přes úzký průsmyk k jezeru Wojnowo. Druhá etapa (zhruba necelých 11 km) vede žlabovými jezery, a to přes malý kanál na jezero Buwelno a říčku, která spojuje sousední jezero Ublik Wielki. Proplujete pod malým mostkem k rekreačnímu středisku a vodním tunelem na jezero Ublik Maly. Tady u kempu cesta končí.

Nejdelší cesta úplně nakonec

Poslední z našich vodáckých cest je nejdelší (celková délka 80 km) a provede vás jezery Gižycké země. Je rozumné si vyčlenit několik dní na plavbu, nespěchat a užít si nádherné přírody. Začíná se ve městě Ryn, odkud Rynským jezerem poplujete na jih do jezera Talty. Cestou uvidíte Talcký kanál, kterým se dostanete na jezero Taltowisko. Napříč těmto vodami a kolem vsi Zielony Gaj, dále Mioduňským kanálem k obci Szymonka. Následuje jezero Jagodne a kanál Kula. Na cestě čeká jezero Boczne, turistická osada Rydzewo a jezero Niegocin. Připlujete do Gižycka. Odtud Luczanským kanálem do vod jezera Kisajno, kde je mnoho ostrovů a ptačí rezervace. Další jezero na trase Dobskie je útočištěm kormoránů. Vodami jezera Dargin se vrátíte do Gižycka.

Wojnowo.
Wojnowo.

Podobné články