Pokud byste si chtěli udělat krátkou a velmi příjemnou procházku po rozkvetlých loukách plných druhové rozmanitosti, pak jste tady na správném místě. Zavedeme vás do centrální části Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy. V oblasti Moravské Kopanice blízko hranice se Slovenskem najdete pozoruhodnou oblast Přírodní rezervace Hutě, o něž se starají organizace pro ochranu přírody. Bohatou flóru doplňují vzácné druhy hmyzu, užovky stromové nebo raci. V roce 2020 se podařilo část pozemků vykoupit díky Českému svazu ochránců přírody. Tím se otevřela cesta k záchraně místní přírody. Nechte se inspirovat a navštivte s námi kousek přírody v místech jenž tak proslavil román Žítkovské bohyně či filmové drama Želary.

Přírodní rezervace Hutě nabídnou krásnou procházku.
Přírodní rezervace Hutě nabídnou krásnou procházku.

Rozkvetlé království Bělokarpatských pastvin

Netřeba dodat, že louky jsou nejkrásnější rozkvetlé. Tedy hlavně v období jara od března do června. Přírodní rezervace Hutě mají rozlohu 20 hektarů a je tvořena pestrou mozaikou druhově bohatých luk, lesíků, remízků, bystřin a vápnitých mokřadů. Hlavní složkou v rostlinném koloritu jsou teplomilné a podhorské druhy. Rozšířené jsou například orchideje. Mnohé druhy jsou silně ohrožené a Hutě jsou jedním z posledních míst v oblasti Bílých Karpat, kde se je daří zachraňovat. Pozemky jsou nyní ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a společně s Hnutím Brontosaurus se dobrovolníci snaží o lokalitu náležitě starat. Organizují se brigády a pořádají se botanické exkurze.

Přesličky v mokřadech Přírodní rezervace Hutě.
Přesličky v mokřadech Přírodní rezervace Hutě.

Pestrobarevná mozaika ohrožených druhů

Svahy přírodní rezervace jsou členité a stékají jimi nenápadné potůčky. Na malém prostoru se tak střídají suchá i mokrá místa. Oblasti s vysokými trávami a menší četností nižších rostlin. Přejdete o 20 metrů vedle a kolorit se ihned změní a nižší rostliny dominují v rozmanitosti na úkor travin. To dělá z Hutě opravdu unikátní přírodní biotop. V mokřadech potkáte hned několik zástupců přesliček a také například blatouch bahenní. Z ohrožených a chráněných druhů zmíníme: ostřice oddálená, hořeček žlutavý, tolije bahenní, skřípinka smáčknutá nebo bahenní pampelišky. Rostlinstvo doplňují druhy motýlů, brouků, žab nebo i ještěrek a čolků. Není neobvyklý ani výskyt netopýrů.

Přírodní rezervace Hutě jsou domovem i pro orchidej vstavač vojenský.
Přírodní rezervace Hutě jsou domovem i pro orchidej vstavač vojenský.

Orchideje tvoří s houbami symbiózu

Nemůžeme ale vynechat orchideje, kterým se zde daří. Roste jich zde hned na 15 druhů. Hlavně vstavač kukačka, vstavač vojenský, hlavinka horská či prstnatec pleťový. Orchideje samotné jsou pozoruhodné rostliny. Rostlina se množí rozšiřováním milionů semen vzduchem. Semena jsou ale velmi jemná, téměř jako prach, a proto musí dopadnout na specifické zázemí houby, aby se mohlo uchytit. Klíčící semena orchidejí nemají totiž žádné zásoby a potřebují prostředí houby, na kterém parazitují a berou si živiny. Orchideje tak s houbami tvoří symbiózu. Houba vrůstá dovnitř rostlinných buněk, kde si houba a orchidej navzájem vyměňují různé látky.

Nejen orchideje najdete v oblasti Přírodní rezervace Hutě.
Nejen orchideje najdete v oblasti Přírodní rezervace Hutě.

Místo pro přírodu zachraňuje ohrožené přírodní lokality

Místo pro přírodu je kampaň pod záštitou Českého svazu ochránců přírody. Hlavní snahou je záchrana ohrožených přírodních lokalit a rekultivace míst, odkud byla příroda zasažena člověkem v minulosti. Za pomocí dobrovolníků a darů se Místo pro přírodu snaží tyto lokality vykupovat a nadále se o ně starat. Od roku 2003, kdy byla kampaň spuštěna se podařilo vykoupit již 189 hektarů v 53 lokalitách po celé zemi. Všechny tyto místa jsou pak volně přístupná veřejnosti. Tato bohulibá činnost se samozřejmě neobejde bez darů. Místo pro přírodu například nabízí darovací certifikáty. Můžete tak darovat kousek květnaté louky či pomněnku. Možností jsou ale i zážitkové certifikáty, se kterým pak můžete jít na exkurzi do vybrané lokality s doprovodem odborníka a hezkým výkladem.

Zastavte na chvilku a pohlédněte k zemi.
Zastavte na chvilku a pohlédněte k zemi.

Podobné články