Příroda je kouzelná ve všech ročních obdobích a není pochyb, že nese nekonečnou moudrost. Příroda nakonec vždy vyhraje a navíc nám dokáže poskytnout potřebnou útěchu, klid a útěk od reality. Na jeden takový útěk bychom vás chtěli pozvat. Projdeme se krásnou přírodou jižní částí Hornosvratecké vrchoviny. Na půlce cesty mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem vám ukážeme procházku kopečky i údolími, lesíky i loukami. Čeká na vás rovnou 7 přírodních památek a rezervací. Je to necelých 20 kilometrů, což jistě vydá na jednodenní výlet. Vezměte i pejsky – tenhle výlet je tak dog friendly, jak to jen jde.

Příroda Hornosvratecké vrchoviny čítá i velkolepé výhledy.
Příroda Hornosvratecké vrchoviny čítá i velkolepé výhledy.

Louka s podobou severské tundry

Vyrážíme z Ochozu u Tišnova, kam jsme dojeli autem, severovýchodním směrem po žluté a hned za vesnicí je první chráněné území. Přírodní památka Dobrá studně se svými zhruba 13 hektary byste možná okem ani nepoznali. To ovšem neubírá na důležitosti území zvětraného mrazem do podoby severské tundry. Vřes a kamenitá místa ve svahu je vhodným prostředím pro krásně fialový hvozdík kropenatý, kociánek dvoudomý či pro několik druhů mechů a lišejníků. Žlutá turistická trasa vás provede po hranici této památky. Koukejte se vlevo!

Kamenité svahy jsou společným symbolem památek a rezervací Hornosvratecké vrchoviny.
Kamenité svahy jsou společným symbolem památek a rezervací Hornosvratecké vrchoviny.

Balvanové moře v lese

Jakmile dojdete k rozcestí dejte se vpravo do kopce. Projdete se po hranici hned další rezervace. Přírodní rezervace Pod Sýkořskou myslivnou je jen o něco větší než Dobrá studně. Louku však vystřídal les, byť můžeme pozorovat jisté podobné charakteristiky. Svah zvětraný mrazem posetý velkými balvany. To už je pořádná divočina. Vysoké stromy doplněné kamenným mořem a skálami. Příjemná procházka malinkým pralesem. Brzy vystoupíte z lesa a na kopci vás bude čekat přístřešek.

Lesy Hornosvratecké vrchoviny jsou úchvatné.
Lesy Hornosvratecké vrchoviny jsou úchvatné.

O Synalovské kopaniny je třeba se starat

Další památkou na cestě jsou Synalovské kopaniny. Louka bývalo pastvinou pro dobytek. Po ukončení pastvy území postupně zarůstalo náletovými dřevinami. V území najdete celou řadu ohrožených rostlin mezi nimiž se rozprostírají vřesy a kamenité podloží. O toto území se ale musí pravidelně pečovat jinak by památka ponechána svému osudu ohrožené druhy úplně vyhostila. Po kopaninách půjdete z kopce okolo venkovských domečků a chat. Na konci se vydejte vlevo opět směrem do lesa.

Nejvyšší bod výletu - vysílač na kopci Sýkoř.
Nejvyšší bod výletu – vysílač na kopci Sýkoř.

Sýkoř ukrývá televizní vysílač i pomník

Postupně se dostanete do asi největšího chráněného území v širokém okolí. Území plné kombinací přirozených barev z bučin a javorů. Přírodní památka Sýkoř se rozkládá okolo stejnojmenného kopce, na kterém stojí televizní vysílač, ke kterému nakonec i dojdeme. Sýkoř je les plný kamenů velkých i malých. Kromě toho má ale pestrou škálu rostlin. Památka je také vedena jako biocentrum regionálního výzkumu. Od televizního vysílače se nakonec dejte na západ z kopce. Pokračujte až k pomníku Járy Cimrmana.

Za pomníkem Járy Cimrmana je i roztomilá studánka.
Za pomníkem Járy Cimrmana je i roztomilá studánka.

Podíváte se na mrazové sruby a skalní římsy

Ano, čtete správně. Pomník Járy Cimrmana je zde vystavěn na počest, že sám mistr tímto místem proběhl v době, kdy psal svou hru Dobytí severního pólu. Pomník leží na stezce rovněž pojmenované po Cimrmanovi. Od pomníku jděte po žluté na sever až ke studánce, kde zahněte doleva. Před vámi je postupné klesání Přírodní památkou Míchovec. Tento les je protkán skálami a balvany. Několikrát projdete podél skalní zdi či uvidíte náznak mrazových srubů a skalních říms. Je to snad nejkrásnější přírodní památka tohoto výletu.

Skalní stěny jsou přírodním úkazem Hornosvratecké vrchoviny.
Skalní stěny jsou přírodním úkazem Hornosvratecké vrchoviny.

Přes louky, lesy a podél potoka

Žlutá turistická trasa vás zavede až do údolí do vesničky Křeptov s roztomilým kostelíkem a kapličkou. Žluté se držte provede vás dalšími kopečky a oddělíme se až před obcí Křížovice. Odtud budete pozvolna klesat lesními porosty a loukami až k vesničce Běleč a pokračujte po asfaltové cestě. Souběžně s cestou vede i Křeptovský potok. Zanedlouho se dobře dívejte nalevo. Bude tam úzká cestička do kopce. Po které postupně vystoupáte vrstevnicemi na už širokou lesní cestu. Je to tam trošku bludiště, tak držte cestu buď rovně nebo doleva do kopce.

Křeptovský potok přivádí vodu přírodním památkám Hornosvratecké vrchoviny.
Křeptovský potok přivádí vodu přírodním památkám Hornosvratecké vrchoviny.

Velmi stará přírodní rezervace

Nakonec byste měli dojít do předposlední chráněné oblasti. Přírodní rezervace Sokolí skála je rozdělena do třech oblastí a dohromady má rozlohu skoro 130 hektarů. Rezervace chrání kamenité svahy plné lesů a skal s hnízdy pro krkavce a výry velké. Vaše cesta povede jen kouskem tohoto lesa, stojí to ale za to. Jakmile vystoupáte na kopec bude vás čekat poslední přírodní památka Hrušín jenž se pyšní hlavně významným výskytem sněženky podsněžníku. Hrušín tvoří také les kombinující buk lesní, habr obecný či javor klen.

Tento výlet prochází hlavně jižní částí Hornosvratecké vrchoviny.
Tento výlet prochází hlavně jižní částí Hornosvratecké vrchoviny.

Podobné články