Má Česká republika národních přírodních rezervací hodně, málo nebo tak akorát? Názory mohou být skutečně různé, faktem však zůstává, že své opodstatnění mají. A my můžeme v takových lokalitách objevovat všechny krásy přírodního bohatství. Jistě to znáte z vlastní zkušenosti. Národní přírodní rezervace Týřov není žádnou výjimkou. Spíše naopak, jasně potvrzuje, že místní příroda stojí za ochranu a aspoň částečně se ukazuje návštěvníkům.

Národní přírodní rezervace Týřov.
Národní přírodní rezervace Týřov.

Nejcennější na Křivoklátsku

Národní přírodní rezervace Týřov se nalézá ve Středočeském kraji, a to v katastru obcí Karlova Ves a Skryje (okres Rakovník) a obce Broumy (okres Beroun). Jedná se o nejcennější a nejzachovalejší území v CHKO Křivoklátsko. Týřov má statut národní přírodní rezervace od roku 1984 a vznikl sloučením Přírodních rezervací Týřovské skály-Oupoř a Týřovské tisy. Dnes je celková rozloha zhruba 419 hektarů, a to v nadmořské výšce 250 až 520 metrů.

Pozůstatky hradu Týřov.
Pozůstatky hradu Týřov.

Podle zříceniny hradu

Svůj název dostala národní přírodní rezervace podle zříceniny hradu Týřov, který se tyčí nad řekou Berounkou. Samotná rezervace pak zaujímá především územní oblast pravého údolního svahu Berounky, údolí Oupořského potoka a dolní tok Prostředního potoka. Nalézají se zde skalní výstupy, balvanitá suť a charakteristický je členitější terén. Většinu plochy Národní přírodní rezervace Týřov pokrývají lesy. Vyskytují se tady chráněné druhy rostlin jako například tařice skalní či bělozářka liliová.

Zdejší lesy jsou krásné.
Zdejší lesy jsou krásné.

Jen po okraji rezervace

Velmi zachovalé území Národní přírodní rezervace Týřov je natolik chráněné, že veřejnosti jsou přístupné pouze okrajové části. Tím se však nenechejte odradit. Vede zde značená cesta z obce Skryje a poznáte i hradní zříceninu Týřov. Pozůstatky lidské činnosti jsou tady i v podobě zbytků milířů. Hrad Týřov nepřehlédnete, je vysoko na skále, odkud budete mít nádherné výhledy na Berounku a most u Skryjí. Zachovány jsou torza věží, palácové zdi a hradby.

Vyhlídka na řeku Berounku.
Vyhlídka na řeku Berounku.

Podobné články