Naši předkové provozovali mnoho různých řemesel, která ve své době měla svá opodstatnění. Dnes už hodně z těchto dovedností zaniklo a my se jen můžeme domnívat jak náročná ta či ona práce byla. Lidé jsou však od přírody zvědaví a proto často projevují zájem o to, co dřívější generace považovala za běžné. Seznámit se tak můžete například s řemeslem vorařů, stačí navštívit jižní Čechy.

Chlapské řemeslo se dědilo

Voraři se kdysi vyskytovali na českých řekách úplně samozřejmě. Chlapské řemeslo se mnohdy dědilo z otce na syna. Ve filmech ještě tu a tam můžete vidět jak to vlastně vypadalo. Postavit dobrý vor a bezpečně ho splavit do cíle, určitě nebylo jednoduché. Muzeum voroplavby v Purkarci vám odpoví na všechny vaše otázky. A nezapomeňte vzít i děti.

Budovu muzea nepřehlédnete.
Budovu muzea nepřehlédnete.

Plavení dřeva má svou tradici

Plavení dřeva má v českých zemích svou historickou tradici. První písemná zmínka o tomto řemesle pochází dokonce už z 12. století. Zvláště se pak rozmohlo během 14. století. Jedna z hlavních vodních tepen vorařství byla řeka Vltava. Není tedy divu, že v jejím okolí žili i ti nejlepší voraři. Jihočeský kraj na tuto svou část historie nezapomíná a vy máte příležitost se s voroplavbou detailněji seznámit.

Síň tradic jihočeské voroplavby

Oficiální název zmíněného muzea je Síň tradic jihočeské voroplavby. Leží v malé vesničce Purkarec, kterou najdete zhruba 8 kilometrů severně od Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice. Právě Purkarec je bývalým významným střediskem voroplavby. Tady žili a pracovali skuteční plavci – voraři. Dnes je připomíná přízemní budova Síně tradic jihočeské voroplavby a nejen ona.

Takový obrázek na našich řekách již patří minulosti.
Takový obrázek na našich řekách již patří minulosti.

Muzeum je zde již řadu let

Možná si to ani neuvědomíte, ale muzeum voroplavby není zde na jihu Čech ničím úplně novým. Založeno bylo již v roce 1977, a to u příležitosti 75. výročí vzniku spolku Vltavan. Tento spolek kdysi sdružoval plavce, rybáře a vůbec všechny, kdo pracovali kolem řeky. Lidé od fochu prostě měli v každé době potřebu si navzájem pomáhat, takže podobné spolky nebyly ničím výjimečným. Se spolkem Vltavan se seznámíte prostřednictvím informačních panelů.

Sbírka vás přenese do časů vorařů

Síň tradic jihočeské voroplavby obsahuje sbírku dobových předmětů, dokumentů, fotografií, pracovního nářadí. Venkovní expozice nabízí ukázku voru. Jde o menší vzor voru v podobě v jaké se skutečně stavěl a je zcela funkční. Pochopitelně se dovíte i technické zajímavosti o stavbě vorů, výrobě houžví a shlédnete dobové oblečení vorařů.

Prohlédněte si i kostel v Purkarci.
Prohlédněte si i kostel v Purkarci.

Projděte si i samotný Purkarec

Za pozornost stojí také samotná vesnička Purkarec. Nachází se zde tradiční domy ve stylu jihočeského baroka. U kostela svatého Jiří můžete vidět obrovský balvan vytažený z Vltavy, který má rovněž připomínat historii vorařství. V Purkarci je k dispozici přívoz přes Hněvkovickou nádrž pro pěší turisty a cyklisty. Z Hluboké nad Vltavou pak vede do Purkarce cyklostezka. Nezbývá, než popřát šťastnou cestu.


Podobné články