Turistické cíle nemusí vždy představovat památky v pravém slova smyslu nebo přírodní lokality. Sem tam se najde opravdu jedinečná výjimka, která se prostě vymyká běžnému standardu. Právě něco takového najdete v Ostravě. Industriální turistice tady a v České republice vůbec, jasně vévodí Dolní oblast Vítkovice. Možná jste již něco sami zaregistrovali, ale kdo všechno se do ostravských Vítkovic vypravil?

Areál je dobře vidět už z cesty.
Areál je dobře vidět už z cesty.

Unikátní průmyslové dědictví

Slova jako industriální či průmyslová turistika je zde na místě. Dolní oblast Vítkovice představuje unikátní a rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren v Moravskoslezském kraji. Po ukončení výroby železa došlo k revitalizaci objektu a jeho uchování jako mimořádné technické památky. Dolní oblast Vítkovice je od roku 2002 národní kulturní památkou a je rovněž na Seznamu evropského kulturního dědictví UNESCO.

Areál provází bohatá historie

Není bez zajímavosti, že zmíněný areál provází bohatá a dlouholetá historie. Počátky Vítkovic totiž sahají až do roku 1828, kdy olomoucký arcibiskup Rudolf Jan Habsbursko – Lotrinský rozhodl o těžbě zdejšího kvalitního černého uhlí. První vysoká pec pak byla zapálena roku 1836. Postupně vznikl areál se třemi subjekty – černouhelný důl Hlubina, koksovna a provoz vysokých pecí. Dnes si můžete všechno prohlédnout na vlastní oči.

Prohlídka je více než zajímavá.
Prohlídka je více než zajímavá.

Bolt Tower a výhled z vysoké pece

Bolt Tower představuje jedinečnou dvacetimetrovou nástavbu vysoké pece. Celková výška taje 80 metrů a je součástí prohlídkového okruhu. Kromě nádherného výhledu (i na pohoří Beskyd), zde najdete příjemnou kavárnu. Uvidíte rovněž do samotných útrob vysoké pece, na odlévací plošinu i na velín – řídícího centra vysokých pecí. Je jasné, že na své si přijdou lidé každého věku, tedy i děti.

Velký svět techniky, zábavné centrum areálu

Naprostým skvostem je Velký svět techniky. Vybudovaný byl v areálu Dolní oblasti Vítkovic a je to vlastně takové vzdělávací centrum, ale zábavnou formou. Vše je doplněno o samostatné expozice – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace, Svět přírody a velké 3D kino. Cílem je popularizace a vzdělávání v oblasti vědy a technicky. Dětem se odtud jistě nebude chtít.

Uvidíte i těžní věž bývalého dolu.
Uvidíte i těžní věž bývalého dolu.

Malý svět techniky a důl Hlubina

Na zájemce pak čeká Malý svět technicky. Expozice je v budově bývalé energetické ústředny. Tady se seznámíte s technickými vynálezy od parního stroje až kosmické moduly. Také zde probíhají vzdělávací akce pro školy. A aby toho nebylo málo, další v pořadí je areál bývalého dolu Hlubina (dnes národní kulturní památka). S někdejší těžbou černého uhlí se zde dokonalo seznámíte.

Z plynojemu je multifunkční aula Gong

Multifunkční aula Gong byla vybudována v prostorách někdejšího plynojemu. Kdysi se sem vešlo 50 tisíc kubíků vyčištěného vysokopecního plynu a dnes Gong pojme dva tisíce návštěvníků. Jedná se o velice moderní kongresový sál, který slouží společenským a kulturním akcím. Hraje zde například Janáčkova filharmonie nebo tady byl koncert Jethro Tull.

Po schodišti se dostane až na horu.
Po schodišti se dostane až na horu.

Je toho víc než hodně

Jak sami vidíte, Dolní oblast Vítkovice toho nabízí víc než dost. Je proto vhodné si na návštěvu vyhradit dostatek času nebo sem zavítat víckrát a v klidu si vše dokonale prohlédnout. K areálu se dostanete jak autem, tak městskou hromadnou dopravou. Nic nemusíte dlouho hledat. Dolní oblast Vítkovice leží v samotném centru ostravské části Vítkovice.


Podobné články