Patříte mezi ty, které nadchne každá květina, rostlina či jen začínající pupen? Vyhledáváte různá arboreta či botanické zahrady? Inu, proč taky ne, že. Vždyť je to pěkná záliba a zahrádkaření má v České republice svou tradici a dodnes je velmi rozšířené. Navíc, se dá zájem o flóru dobře skloubit s cestováním. Arboretum Makču Pikču je toho důkazem. Název je jistou parafrází na skutečné incké město Machu Picchu (volně přeloženo jako Starý vrch) v Peru, ale vůbec není od věci. Ostatně, uvidíte sami, pokud do tohoto arboreta zavítáte.

Pohled na arboretum ze silnice u parkoviště.
Pohled na arboretum ze silnice u parkoviště.

Arboretum na bývalé skládce

Arboretum Makču Pikču leží poblíž obce Paseka u Šternberka v Olomouckém kraji. Zhruba 3 kilometry odtud je známý hrad Sovinec. Arboretum bylo vybudováno na místě bývalé skládky slévárenských písků a stavebních sutí, a to díky Radimu Slabému. Dnes je zde nádherné prostředí plné různorodých květin a zároveň se všem návštěvníkům naskýtá úžasný výhled na celý Hornomoravský úval. Jak dlouho zde pobudete je pouze na vás, ale nikdo vás nehoní a hranici tvoří jen zavírací doba.

Ve skleníku uvidíte mnoho kaktusů.
Ve skleníku uvidíte mnoho kaktusů.

Celý objekt ve stráni

Celý objekt arboreta je situován ve stráni nad silnicí, která vede kolem. Najdete tady dost místa na parkování, takže ani nemusíte pak nikam daleko chodit. Prohlídková trasa je vedena mezi jednotlivými terasami a kolem jsou zbudovány nízké kamenné zídky. Odpočinout si můžete v několika stylových dřevěných přístřešcích, odkud jsou krásné, již zmíněné, vyhlídky. Obdivovat lze zhruba 3 200 druhů rostlin, malé jezírko a patrně zahlédnete i zástupce hmyzí říše.

Roztodivná květena zde normálně ukazuje svou krásu.
Roztodivná květena zde normálně ukazuje svou krásu.

Rostliny sázené do přírodních kompozic

Jednotlivé rostliny jsou v Makču Pikču sázeny do ukázkových přírodních kompozic a vytvářejí zajímavou podívanou. Kromě běžné květeny spatříte i exotické zástupce flóry a rovněž takové rostliny jako cibuloviny, skalničky, zakrslé dřeviny a poměrně mnoho kaktusů. Z živočichů se případně můžete těšit na včely, čmeláky, kudlanky, motýly (např. otakárek ovocný či fenyklový), brouky nebo sarančata. Je jasné, že arboretum je rájem fotografů přírody.

Takový výhled se vám naskytne z Makču Pikču.
Takový výhled se vám naskytne z Makču Pikču.

Nějakou tu květenu můžete mít doma

Kromě samotné prohlídky, odpočinku a nerušeného případného fotografování, je pro zájemce připravena ještě jedna podstatná nabídka. Nějakou tu květenu si odtud můžete odvést domů. Arboretum Makču Pikču má v prodeji rostliny vypěstované ve speciálním čedičovém substrátu, který jim dodává důležité živiny. Je zde k dispozici široká paleta skalniček a trvalek vyprodukovaných v arboretu.

Klidně se zdržte i v obci Paseka

Pokud vyloženě nebudete někam spěchat či nemáte jasný jiný program, tak se na chvíli zdržte i samotné obci Paseka. Leží na rozhraní Hané a Nízkého Jeseníku, protéká zde říčka Teplička. Prohlédnout si můžete kostel svaté Kunhuty nebo kaskádovitý Pasecký vodopád na Tepličce. V letním období je k dispozici přírodní koupaliště. Tak ať se vám v tomto kraji líbí.


Podobné články